Ons spoornet in "herfst-modus" - 23/10/2018

De herfst is in het land! De bladeren vallen van de bomen en hopen zich op in de sporen. Dode bladerresten maken de spoorstaven glibberig en doen de treinwielen slippen. Om deze adhesieproblemen te bestrijden, legt Infrabel elke herfst reinigingstreinen in.

Een betere adhesie voor stiptere treinen

In heuvelrijke gebieden krijgen heel wat treinen in de herfst te kampen met adhesieverlies... Luchtvochtigheid en vallende bladeren zijn de grootste boosdoeners voor dit fenomeen, dat nefast is voor de stiptheid van het treinverkeer.

Vanaf midden oktober legt Infrabel haar reinigingstreinen in op het spoornet. Er bestaan verschillende technieken, maar één techniek in het bijzonder heeft zijn nut al bewezen: de “Sandite”. Dit houdt in dat er twee keer per dag een stof bestaande uit gel, zandkorrels en metaaldeeltjes op de rails wordt uitgestrooid. Deze techniek zorgde vorig jaar voor een pak minder treinvertragingen.

Trajecten van de reinigingstreinen

In dienst van onze klanten

Dankzij de nauwe samenwerking met de spoorwegmaatschappijen kan Infrabel ook verschillende preventieve maatregelen nemen, zoals "noodtreinen" inleggen of treinbestuurders leren hoe ze hun rijstijl kunnen aanpassen.

In België werd het treinverkeer nog nooit stilgelegd als gevolg van slechte of extreme weersomstandigheden. Het is echter mogelijk dat Infrabel, in overleg met de spoorwegoperatoren, beslist om de snelheid op bepaalde lijnen tijdelijk te beperken of de treindienst aan te passen om de veiligheid te allen tijde te garanderen.