Innovatie: Internationale onderscheiding voor Infrabel - 02/11/2017

Infrabel werd door Price Waterhouse Coopers en Mainnovation bekroond op het vlak van proactief onderhoud van de spoorinfrastructuur. In een rapport van de beide consultancybedrijven onderscheidt Infrabel zich dankzij het gebruik van nieuwe technologieën.

‘The smart Railway’ is een grootschalig digitaliseringsproject door Infrabel voor het geheel van de spoorweginfrastructuur. Overal op het net werden sensoren geplaatst. Zo werden bijvoorbeeld wissels, sporen en bovenleidingen uitgerust. Onze meettreinen verzamelen hiermee duizenden gegevens. Dankzij een centraal systeem worden alle gegevens beheerd om een precies beeld van het netwerk te geven.

Infrabel: een voorbeeldbedrijf

In de studie ‘Predictive Maintenance 4.0’ analyseerden Price Waterhouse Coopers en Mainnovation de situatie van Infrabel en van 280 andere bedrijven. Hieruit blijkt dat Infrabel een voorbeeld is op het vlak van onderhoud van de spoorweginfrastructuur. Voor proactiviteit binnen de spoorsector behaalt ons bedrijf zo een score die aangeeft dat het mee aan de top staat wat betreft best practices en innovatie. Tot grote trots van de teams van Infrabel die werken op de projecten binnen Smarter-M. 


Samenvatting van de initiatieven door Infrabel

Smarter-M

Smarter M beoogt een geïntegreerd beheer van onze assets met het oog op een gebruik op maat van de materiële middelen en van de teams.
 

Tablets

Onze collega’s die aan de sporen en aan de seininrichting werken, worden al een tijdje op pad gestuurd met tablets. Via deze tablets kunnen ze gemakkelijk hun werkopdrachten raadplegen: een wissel opmeten, spanning gaan controleren ... Al deze gegevens worden digitaal ingegeven of gescand. Door alle informatie centraal en digitaal te beheren, kan Infrabel onderhoudswerken beter, sneller en efficiënter opvolgen. Het stelt de infrastructuurbeheerder zelfs in staat om onderhoudswerken te gaan voorspellen.

De collega’s van de seininrichting werken sinds november 2015 met deze tablets. In juni 2015 werd het systeem uitgerold en nu werken er al 450 technici met deze tablets. De eerste resultaten zijn positief.

Meettreinen

Om zijn spoorinfrastructuur op te meten, gebruikt Infrabel verschillende types meettreinen.

  • ETCS meettrein
  • meettrein om de sporen op te meten
  • meettrein om de bovenleiding te meten.
Digitale Meetlat

Waar we de meettrein niet kunnen inzetten, wordt een deel van onze wissels manueel opgemeten met behulp van een digitale meetlat. Onze wissels moeten periodiek gemeten worden. Een wissels is een spoortoestel dat zeer nauwkeurig moet afgesteld zijn. Dit gebeurt nu digitaal en alle gegevens worden centraal bijgehouden en beheerd. Het voordeel is dat we sneller en preciezer de gegevens kunnen verzamelen en beheren zodat de verschillende disciplines binnen Infrabel zich kunnen baseren op dezelfde digitale bron.

Dit project werd gelanceerd sinds mei 2016 en momenteel gebruiken we een 60tal van deze digitale meetlatten.

Railview

Alle digitale informatie van onze spoorinfrastructuur wordt verzameld en geprojecteerd op een digitale kaart. Met deze kaart kunnen we ons onderhoud nog beter plannen. De meest optimale route vinden voor onze ploegen zodat ze zo snel mogelijk ter plaatse kunnen gaan. Een soort van super GPS of ‘google maps’ voor Infrabel om onze mensen al een duidelijk zicht te geven van wat ze waar gaan doen en hoe ze er zo snel mogelijk naar toe kunnen rijden. Sneller en beter voorbereid ter plaatse betekent ook dat de storing, probleem, incident of onderhoud sneller kan afgehandeld worden. Beter voor de veiligheid en de stiptheid.

Drones

Infrabel zet drones in om zijn spoorinfrastructuur te inspecteren. Momenteel worden drones voornamelijk ingezet om onze GSM-R masten te controleren. Bedoeling is om het gebruik van deze drones nog verder uit te breiden, zoals voor de inspectie van bovenleidingen en kunstwerken, die moeilijk te bereiken zijn. 

3D simulator

Onze schildwachten worden vanaf maart 2017 opgeleid in een virtuele omgeving. Via voorgeprogrammeerde situaties kunnen onze mensen verschillende risicosituaties inoefenen. In totaal zullen zo’n 2.600 schildwachten opgeleid worden met deze 3D simulator. De opleiding wordt om de drie jaar georganiseerd.