Infrabel wisselt zijn ervaringen uit op het vlak van databeheer - 14/12/2018

Door gegevens te verzamelen en ze te interpreteren kan Infrabel zijn spoornet efficiënter beheren. Afgelopen maandag deelde het zijn ervaringen.

Table de conférence chez Infrabel

Datas lezen en interpreteren

In Schaarbeek kwamen 17 Belgische infrastructuurbeheerders, waaronder nutsbedrijven, havenbedrijven en wegen & verkeer, op uitnodiging van de directie Asset Management samen om ervaringen uit te wisselen over het thema “From data strategy to execution: why and how to implement a data driven strategy in your organization. A leadership perspective.”

Infrabel gaf er een presentatie over de nieuwste technologieën die het gebruikt bij het verzamelen en interpreteren van gegevens. Inspectie met drones, smartwatches, en herkenning via artificiële intelligentie, om maar enkele voorbeelden te noemen. Onze collega’s van de directie Asset Management die de technologische ontwikkelingen in dit domein op de voet volgen, toonden via demo’s  hoe deze tools ons helpen de inspectie en het onderhoud van ons spoornet bij te sturen.