Infrabel stoomt spoorinfrastructuur klaar voor de zomer - 04/05/2018

Beter voorkomen dan genezen! Hitte, bliksem, rukwinden, overvloedige regenval, …  Om ons spoornet te wapenen tegen deze extreme weersomstandigheden tijdens het zomerseizoen, lanceert Infrabel in nauwe samenwerking met NMBS een gezamenlijk, geïntegreerd en versterkt zomerplan. De maatregelen van Infrabel op een rij:

Verscherpte controles vóór het begin van de zomer

De onderhoudsteams van Infrabel rukken in de lente al uit om de infrastructuuronderdelen bijkomend te schouwen met het oog op zomerse omstandigheden. Ze gaan na in hoeverre deze klaar zijn voor extreme hitte, nemen de nodige maatregelen om de impact van weersinvloeden zo veel mogelijk te beperken en identificeren eventuele risicolocaties om gerichte acties te kunnen nemen. 

Een greep uit de maatregelen:

  • Groenbeheer op de spoorwegbermen om het risico op losgerukte bomen of takken zo veel mogelijk te beperken: bomen kappen, struiken snoeien, bermgras maaien, … Brandwerende stroken aanbrengen op risicovolle plaatsen.
  • Controle van de uitzettingsvoegen in de sporen om spoorslingeringen te voorkomen. Dat zijn knikken die ontstaan in de sporen ten gevolge van de uitzetting van het staal onder invloed van hoge temperaturen. De uitzettingsvoegen zorgen ervoor dat er ruimte is om deze op te vangen.
  • Inspectie van de afstelling van de wissels.
  • Controle van de koelsystemen in de seinketen, de tractieonderstations of andere technische ICT ruimtes en kasten, zodat deze voldoende gekoeld blijven bij een hittegolf.
  • Nazicht van de spantoestellen die de ophanging van de bovenleiding regelen. Bij hoge temperaturen kan de bovenleiding immers meer gaan doorhangen door het uitzetten van het koper. De spantoestellen moeten de spankracht van de rijdraad steeds kunnen behouden.

Extra permanentie en interventieploegen tijdens hittegolven

Infrabel volgt de weersomstandigheden steeds op de voet op dankzij een meteobeheersysteem. Bij extreme warmte voeren interventieploegen extra schouwingen uit om de toestand van de infrastructuur continu te monitoren: extra inspecties van de uitzettingsvoegen, wissels, spantoestellen, bermen enz. Tevens staan permanentieploegen paraat om snel uit te rukken bij eventuele storingen.

Terwijl velen genieten van een verfrissende duik of een terrasje, leggen onze onderhoudsteams heel wat kilometers af onder de brandende zon… En de temperatuur in de sporen kan algauw oplopen tot 40 graden en meer. Niet voor doetjes dus!

Niet alleen hitte maar ook onweer, bliksem, rukwinden…

Belgische zomers hebben soms fikse onweders of stormen in petto. Deze kunnen schade berokkenen aan de spoorinfrastructuur: afgerukte slagbomen, puin in de spoorbedding, afgebroken takken, … Naast de preventieve maatregelen die Infrabel neemt om dit zo veel mogelijk te vermijden, gaan de technische ploegen ook ter plaatse om de infrastructuuronderdelen te controleren na een storm of onweer.

Ondanks de nauwgezette voorzieningen van het zomerplan, kunnen we storingen door uitzonderlijke weersomstandigheden helaas nooit volledig uitsluiten, net zoals dat het geval is voor alle andere vervoersmiddelen. Infrabel streeft er met dit versterkt zomerplan echter naar om de regelmaat van het treinverkeer tijdens de zomer zo goed mogelijk te garanderen.