Infrabel krijgt een award voor biodiversiteit - 13/03/2018

Op maandag 12 maart viel onze site in Ronet in de prijzen op de Belgian Business Awards voor het Milieu: we ontvingen een award voor biodiversiteit!

Inspanningen werpen vruchten af

Het personeel van onze site in Ronet zet zich ondertussen al meerdere jaren in om de impact van hun activiteiten op het milieu te beperken. Daarbij besteden ze specifiek aandacht aan biodiversiteit. Zo ondernamen ze tal van acties voor de heropening van een oreganoveld om te voorkomen dat dit zou verdwijnen, de aanleg van een vijver voor de fauna en flora, een bloemenweide, de plaatsing van bijenkorven, enzovoort.

Een erkenning voor Ronet

De Belgian Business Awards voor het Milieu (BBAE) zetten bedrijven van alle grootteorde in de bloemetjes die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling. Ze worden om de 2 jaar uitgereikt en zijn een erkenning voor bedrijven die op een vernieuwende en slimme manier hun werking kunnen combineren met het milieu.

Dit jaar viel de site in Ronet in de prijzen voor zijn aanpak op het vlak van biodiversiteit. Een mooie erkenning voor het voltallige personeel van de site, maar ook voor Infrabel die van duurzame ontwikkeling één van zijn prioriteiten maakte.

Waarom ons inzetten voor biodiversiteit?

Biodiversiteit biedt een fundamentele meerwaarde voor de mens die verder gaat dan de toevoer van grondstoffen. Ze zorgt ervoor dat natuurlijke ecosystemen overleven zoals de luchtkwaliteit, de klimaatregeling, de waterzuivering, de strijd tegen parasieten, de bestuiving, enzovoort.

Helaas heeft de mens er de laatste 40 jaar voor gezorgd dat de biodiversiteit versneld afbrokkelt en dat talrijke dieren- en plantensoorten uitgestorven zijn. Het is dus erg belangrijk dat bedrijven proberen om het ritme in te perken waarmee biodiversiteit achteruitgaat omwille van hun activiteiten.

Het is net hierom dat Infrabel zich - in het verlengde van zijn prioriteit om op een lijn te zijn met de samenleving - ondertussen al enkele jaren inzet voor een actief milieubeleid dat gericht is op het behouden van de biodiversiteit. In deze optiek ondersteunt Infrabel ook actief meerdere objectieven voor duurzame ontwikkelingen, zoals die vastgelegd werden door het ONU. Biodiversiteit sluit specifiek aan bij objectief 15 (SDG 15 : Life on land).

Ontdek hier alle objectieven voor duurzame ontwikkeling van het ONU (ook gekend als « SDG’s » – Sustainable Development Goals).