Grootschalige noodplanningsoefening in Denderleeuw - 09/03/2018

Op vrijdag 9 maart 2018 organiseerde de federale dienst Noodplanning van de gouverneur van Oost-Vlaanderen een multidisciplinaire noodplanoefening in samenwerking met de Gemeente Denderleeuw, Infrabel, NMBS, de hulpverleningszone Zuid-Oost, de lokale politiezone Denderleeuw/Haaltert, de federale politie, Defensie, de FOD Volksgezondheid, het Rode Kruis en de Civiele Bescherming. Deze oefening kadert in de herdenking van het treinongeval in Wetteren 5 jaar geleden.

Botsing tussen een reizigerstrein en een vrachtwagen op een overweg

Het scenario van deze noodplanoefening, dat de codenaam "Amandus" meekreeg, verliep als volgt: een passagierstrein rijdt in Denderleeuw een vrachtwagen aan ter hoogte van een overweg. De vrachtwagen is beladen met een gevaarlijke stof en de vrachtwagenbestuurder zit gekneld in zijn voertuig. De trein is niet ontspoord, maar verschillende reizigers zijn zwaargewond. Er is hevige rookontwikkeling onderaan de trein. Door het ongeval raakte ook de bovenleiding zwaar beschadigd en belandde een deel ervan op de trein. De rampoefening vond plaats aan het Logistiek Centrum Infrastructuur van Infrabel in Denderleeuw, op een afgescheiden en ongebruikte spoorlijn. 

Multidisciplinaire provinciale noodplanoefening

De rampoefening was een multidisciplinaire, operationele terrein- en beleidsoefening, waarbij de hulp- en interventiediensten ook effectief ter plaatse uitrukten. Op de plaats van de oefening werd ook een commandopost operaties (CP-OPS) en een coördinatiecomité (CC) opgericht. Omdat de middelen het niveau van de gemeente overstegen, vroeg de burgemeester van de betrokken gemeente aan de gouverneur om meteen de provinciale fase af te kondigen.

Een goede voorbereiding op noodsituaties

Het organiseren van oefeningen in het kader van noodplanning en crisisbeheer is de ideale manier om na te gaan of de richtlijnen die zijn opgenomen in de nood- en interventieplannen in de praktijk werken. Ook de coördinatie van en samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten en externe partners wordt dankzij oefeningen beter op elkaar afgestemd.