GEN: ingebruikname van de 4 sporen tussen Brussel en Denderleeuw - 28/11/2018

Infrabel vernieuwde de twee middelste sporen tussen Anderlecht en Sint-Katharina-Lombeek. Daarmee is de viersporige verbinding tussen Brussel en Denderleeuw (lijn 50A/C) een feit. Op 9 december worden de sporen effectief in gebruik genomen. Deze capaciteitsuitbreiding maakt deel uit van het GEN-project rond Brussel. De inhuldiging van de lijn vond plaats in het bijzijn van premier Charles Michel en minister Bellot.

L50AC - Inauguration

4 sporen voor de drukste spoorlijn van België

De werkzaamheden om de lijn tussen Anderlecht en Sint-Katharina-Lombeek viersporig te maken gingen van start in 2008. Om de capaciteit te verhogen, kwamen er links en rechts van de bestaande sporen op de lijn twee nieuwe sporen bij.

In 2016 werden de twee nieuwe buitenste sporen op de lijn 50C in gebruik genomen. Nadien startte Infrabel met de vernieuwing van de twee middelste sporen van de lijn 50A. Vandaag zijn de werken klaar en is de drukste spoorlijn van ons net uitgerust met 4 sporen.

L50A:C - NL

Een nieuwe stap in de realisatie van het GEN

Het viersporig maken van de lijn is een onderdeel van het GEN-project om de mobiliteit van en naar Brussel te verhogen. In totaal werd 540 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van de twee nieuwe sporen (lijn 50C) en in de vernieuwing van de bestaande sporen (lijn 50A) tussen Brussel en Denderleeuw.

Dit project sluit aan bij een reeks initiatieven om het GEN rond de hoofdstad te ontwikkelen:

  • Sinds 1996: ingebruikname 4 sporen tussen Brussel en Halle (lijn 96N)
  • Sinds 2006: ingebruikname 4 sporen tussen Brussel en Leuven (lijn 36N)
  • April 2016: ingebruikname Schuman-Josafattunnel
  • Maart 2018: hervatting van de GEN-werken op de lijn Brussel-Ottignies (lijn 161)
  • Augustus 2018: heropstart van de werf op de lijn Brussel-Nijvel (lijn 124)

Veiligheid, stiptheid, capaciteit en mobiliteit!

Deze viersporige lijn sluit ook aan bij de doelstellingen van Infrabel: de veiligheid, stiptheid én capaciteit van ons net verbeteren en zo de mobiliteit in België vooruit helpen!

Een meer dan cruciaal project dus. De ingebruikname van de 4 sporen werd dan ook plechtig gevierd in het bijzijn van premier Charles Michel, de minister van Mobiliteit François Bellot en de CEO van NMBS, Sophie Dutordoir en de CEO van Infrabel, Luc Lallemand.

Een “duurzaam” project

Tijdens de 10 jaar durende werken werd er ook rekening gehouden met de omgeving en de buurtbewoners. Om de geluidshinder te beperken, plaatste Infrabel 8 km geluidswanden. Langs het hele tracé kwam er een fietspad om de zachte mobiliteit te ondersteunen. Tot slot werd er 20 hectare nieuwe bomen geplant als compensatie voor de bomen die werden gekapt om de nodige plaats te maken voor de werf.

Interview met Tom Vanhoutte, ingenieur en projectverantwoordelijke

Met de ingebruikname van de 4 sporen is er een einde gekomen aan deze grootschalige werken. Opdracht volbracht dus! En dat schept een enorme voldoening, zowel voor mezelf als voor iedereen die aan dit project heeft meegewerkt. Infrabel en TUC RAIL, het studiebureau van Infrabel, zijn voor deze werf geen enkele inspanning uit de weg gegaan.

Zo hebben we, om de hinder voor het treinverkeer tijdens de week zoveel mogelijk te beperken, ongeveer 50 weekends gewerkt, waarbij we 50 uur aan een stuk doorwerkten. Op die dagen waren er soms tot 100 mensen tegelijk in de weer op het terrein en reden er verschillende werktreinen af en aan. Vergeet ook niet dat er dagelijks 275 treinen rijden tussen Brussel en Denderleeuw. Op sommige momenten rijden er tot wel 25 treinen per uur over de lijn

Deze werken in enkele cijfers

Om je een goed beeld te geven van de omvang van de werf, geven we hier enkele cijfers mee: op de site werden 1.500.000 ton ballast en 100.000 dwarsliggers aangebracht. Er werden 1.200 bovenleidingspalen geplaatst en in de sporen werden 200 veiligheidsbakens bevestigd. Er kwamen ook nog eens 28 nieuwe seinketen en evenveel wissels bij en er werden 80 nieuwe seinen geïnstalleerd.

Daarnaast werden er 50 bruggen gebouwd, verbouwd of vernieuwd, waaronder het 522 meter lange viaduct van de Pedevallei. Er werden ook 2 nieuwe grote bruggen gebouwd (boven het kanaal Brussel-Charleroi en in Schepdaal). Ten slotte kwam er in Dilbeek een nieuw tractieonderstation om de bovenleidingen van stroom te voorzien.

L50a-C - Ternat