The Floor: jongeren sensibiliseren met virtuele realiteit - 05/03/2018

Vanmorgen heeft Infrabel tijdens het jaarlijkse congres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in Gent, The Floor voorgesteld. De deelnemers konden in primeur de levensechte VR-ervaring rond spoorlopen beleven. Spoorlopen blijft immers jammer genoeg een probleem: vorig jaar was er opnieuw een stijging en vielen er 16 doden (door spoorlopen en ongevallen aan overwegen).

Infrabel blijft inzetten op de sensibilisering van de weggebruiker

Al jaren zet Infrabel zich in om iedereen, jong en oud, bewust te maken van de risico’s van gevaarlijk gedrag langs het spoor, aan overwegen en in stations. Het niet respecteren van de verkeersregels op spoordomein is een sociaal-maatschappelijk probleem. In 2017 was er een toename van het aantal spoorlopers (807 meldingen - 7 doden) en het aantal ongevallen aan overwegen (51 ongevallen - 9 doden). Ondanks alle inspanningen van Infrabel, politie en Securail (NMBS) zijn er nog heel veel weggebruikers die de verkeersregels niet naleven.

Vibrerend podium met virtuele realiteitsbeleving voor iedereen

Met de nieuwe sensibiliseringsactie “The Floor” wil Infrabel jongeren op een vibrerend podium onderdompelen in een levensechte VR-ervaring rond spoorlopen om hen bewust te maken van de gevaren. Tot 50 mensen kunnen tegelijk plaatsnemen op The Floor. Elke deelnemer ziet een 360° film vanuit het oogpunt van iemand die de verkeersregels langs het spoor niet naleeft, met alle gevolgen vandien.

Dit nieuwe concept is een verfijning van “THE BOX” (onze sensibiliseringscontainer) die vorig jaar werd gebruikt tijdens de zomerfestivals voor bewustmaking rond spoorlopen.

Voorstelling tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid

The Floor wordt vandaag in Gent voorgesteld tijdens het Vlaams Congres Verkeersveiligheid van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Alle deelnemers aan dit congres kunnen er The Floor testen en zo een virtuele ervaring beleven. Infrabel geeft vandaag ook een pedagogische sessie en is geregeld aanwezig op verkeers- en veiligheidsdagen om uitleg te geven over zijn strategie rond spoorveiligheid. Zo willen we iedereen, jong en oud, leerlingen en leerkrachten, kortom iedereen sensibliseren over hoe zich te gedragen op spoorwegdomein.

Veiligheidslessen in scholen

Dit voorjaar gaan we langs in verschillende secundaire scholen om de leerlingen te sensibiliseren rond de gevaren van spoorlopen. Hierbij voorzien we telkens een veiligheidsles waarna alle leerlingen de VR-ervaring op The Floor kunnen beleven.

Denkt u dat The Floor iets is voor jouw school? Wil je meer info hierover? Neem hier dan een kijkje!