Administratieve boetes tegen spoorlopers - 29/03/2018

Elke dag veroorzaken spoorlopers meer dan 6 uur vertraging op het Belgische spoorwegnet door op, over of naast de sporen te lopen waar dat verboden is. Op donderdag 29 maart 2018 keurde het federaal parlement een wetsvoorstel goed waardoor het voortaan mogelijk is om administratieve geldboetes op te leggen aan spoorlopers.

Al jaren zet Infrabel sterk in op maatregelen tegen het levensgevaarlijke fenomeen spoorlopen. Deze maatregelen zijn vooral gericht op preventie : sensibiliseren, het plaatsen van afsluitingen,… Maar de  meest recente jaarcijfers, een stijging van het aantal minuten vertraging van 19% en een stijging van 16% van het aantal meldingen tussen 2016 en 2017, tonen aan dat dit niet langer voldoende is. De bestaande maatregelen moeten, bij voorkeur, ondersteund worden door repressieve acties.

Infrabel is dan ook verheugd met de stemming in het federale parlement op donderdag 29 maart 2018, waardoor er een belangrijke maatregel bijkomt in de strijd tegen het spoorlopen. En waardoor ook het gevoel van straffeloosheid wordt aangepakt. De infrastructuurbeheerder is de federale overheid erkentelijk voor het genomen initiatief in dit dossier en bedankt alle betrokkenen.

Concreet zullen in de toekomst sommige personeelsleden van Infrabel, naast de agenten van de spoorwegpolitie en de veiligheidsagenten van Securail (NMBS), gemachtigd zijn om illegaal en gevaarlijk gedrag op het spoorwegdomein te sanctioneren. Zij kunnen overtreders geldboetes opleggen (van 300€ tot 500€ voor recidivisten). Hierdoor kan de strijd tegen het spoorlopen nog beter gevoerd worden. Spoorlopers zijn met voorsprong de eerste oorzaak (bij derden en dus niet gelinkt aan spoorwegbedrijven) van vertragingen voor het treinverkeer.

Infrabel hoopt dat de aankondiging van deze administratieve boetes ontradend zal werken. Nog te vaak onderschatten spoorlopers de risico’s van hun levensgevaarlijke gedrag. In 2017 vielen 7 dodelijke slachtoffers en 7 zwaargewonden als gevolg van spoorlopen.