51 ongevallen aan overwegen in 2017 - 02/03/2018

Ondanks de veiligheidsmaatregelen en bewustmakingscampagnes van Infrabel kwamen in 2017 9 personen om het leven aan een overweg. In het totaal gebeurden er 51 ernstige ongevallen. Onvoorzichtigheid en het niet naleven van de wegcode blijven de belangrijkste oorzaken van drama’s die hadden vermeden kunnen worden.

Passage à niveau - Anvers

Minder overwegen

Elk jaar neemt het aantal overwegen in België af. Sinds 2005 heeft Infrabel 335 overwegen afgeschaft. Op 1 januari 2018 telde ons land 1.737 overwegen, tegenover 2.072 in 2005. Die aanzienlijke daling kadert in het beleid van Infrabel om de veiligheid op het spoornet te verhogen. 95% van de openbare overwegen is uitgerust met « actieve » seininrichting. Die bestaat uit seinen, een belsignaal en/of slagbomen.

Vooral buurtbewoners betrokken

Bij 70% van de incidenten aan overwegen buiten havengebieden zijn buurtbewoners betrokken. Ondanks de sensibiliseringscampagnes van Infrabel zijn heel vaak buurtbewoners betrokken omdat ze de plaats heel goed kennen en het gevaar onderschatten en zelfs banaliseren. Ze worden roekeloos en nemen onverantwoorde risico’s.

Impact op de stiptheid

Deze dramatische ongevallen hebben niet enkel lokale gevolgen. Elk incident zorgt voor storingen en vertragingen op het hele spoornet. Er waren in het totaal 55.425 minuten vertraging te wijten aan incidenten aan of vlakbij een overweg. Dit komt neer op een gemiddelde van 2u30 per dag en is een stijging van ruim 15% tegenover 2017.

Repressieve acties en sensibilisering

In 2017 bleef Infrabel tal van sensibiliseringsacties voeren om de mensen bewust te maken van hun gevaarlijk gedrag aan overwegen. Die acties zijn gericht op het grote publiek. Recent nog organiseerde Infrabel een sensibiliseringscampagne in de haven van Antwerpen. Daarnaast zorgt Infrabel ook voor ondersteuning bij repressieve acties met de federale spoorwegpolitie, de lokale politie of SECURAIL (NMBS).