Modernisering van de lijn Brussel - Luxemburg

De spoorweginfrastructuur van de as 3 wordt al enkele jaren grondig gemoderniseerd. Deze werken zijn nodig om de treinen sneller te laten rijden en de reisduur tussen Brussel en Luxemburg in te korten.

Algemeen moderniseringsprogramma

De as 3 verbindt Brussel met de grens van het Groothertogdom Luxemburg en bestaat uit de lijnen 161 (Brussel-Namen) en 162 (Namen-grens). Goed voor in totaal 226 kilometer. De as volgt een bochtig tracé: op het Belgische grondgebied alleen tellen we 150 bochten. Daarom bedraagt de referentiesnelheid op deze internationale as maar 130 km/u en geldt er op een groot aantal zones een snelheidsbeperking. Op initiatief van de Belgische en Luxemburgse regering vatte Infrabel in 2007 grote werken aan om de spoorweginfrastructuur op de as te moderniseren.

Dit grootse moderniseringsproject is bedoeld om de snelheidsbeperkingen tot de grens van het Groothertogdom Luxemburg weg te werken en de referentiesnelheid te verhogen naar 160 km/h op de baanvakken waar de treinen kunnen versnellen en vertragen. Afhankelijk van het treintype, zal dat een tijdswinst van naar schatting 11 tot 20 minuten opleveren.

Het vlottere treinverkeer op de as Brussel-Luxemburg moet de competitiviteit en rendabiliteit van het spoor ten goede komen en zorgen voor minder druk autoverkeer op de grote wegen naar of van het Groothertogdom Luxemburg.

Geplande moderniseringswerken

In het kader van de modernisering van de spoorweginfrastructuur en de capaciteitsuitbreiding zijn er een groot aantal belangrijke werken gepland.

De modernisering van de as 3 houdt de volgende werken in:

 • Verbeteren van het tracé door het rechttrekken van bochten
 • Moderniseren van een aantal tussenstations: drie stations worden volledig verbouwd (Jemelle, Gembloux en Ciney)
 • Verbreden van het tussenspoor tot 2,25 m om een referentiesnelheid van 160 km/h mogelijk te maken
 • Vervangen van kunstwerken
 • Saneren van de spoorbedding, alsook rotswanden en hoge bermen
 • Herelektrificeren van de as en installeren van de stroomvoorziening 25 kV
 • Moderniseren van de seininrichting met integratie van EBP-PLP-technologie

Verwezenlijkingen

 • De baanvakken Aarlen-grens Groothertogdom Luxemburg en Hatrival-Lavaux werden volledig gemoderniseerd en geëlektrificeerd.
 • De werken burgerlijke bouwkunde voor het rechttrekken van 10 bochten zijn klaar.
 • 49 (van de 50) kunstwerken werden vernieuwd en 19 overwegen op de lijnen 161 en 162 werden opgeheven.
 • De stations van Jemelle en Gembloux werden volledig gemoderniseerd.
 • Er wordt momenteel gewerkt op de baanvakken Namen-Ciney en Habay-Aarlen.
EU - Interconnexion Logo - Dutch
EU - TEN-T logo - Dutch

Werven