MobiPulse

Infrabel publiceert dagelijks een stiptheidsbarometer van de grote treinverbindingen. Het gaat om MobiPulse, een nieuw communicatiemiddel voor de pendelaars. MobiPulse laat twee maal per dag (na de spits) de stiptheid en de gemiddelde rittijden op de belangrijkste verkeersassen tussen Brussel en de provinciesteden zien. Via dit initiatief wil Infrabel zo nauw mogelijk aansluiten bij de beleving van de pendelaar. Het gaat tevens om een eerste stap in de richting van een open databeleid bij de infrastructuurbeheerder.

Gemiddelde rittijd tussen Brusssel en 10 grote steden

MobiPulse is een korte en overzichtelijke kaart die tweemaal per dag wordt bijgewerkt: om 11u en om 21u. Dit nieuwe hulpmiddel biedt de pendelaar een duidelijk overzicht van de stiptheid van het treinverkeer tijdens de ochtend- en avondspits.

Raadpleeg mobipulse hier

Eerst en vooral toont MobiPulse de gemiddelde rittijd waarmee je tussen 6 en 9 uur (ochtendspits) vanuit 10 grote Belgische stations (Namen, Luik, Charleroi, Bergen, Doornik, Binche, Antwerpen-Centraal, Gent-Sint-Pieters, Kortrijk en Hasselt) naar Brussel-Centraal kon sporen. Voor de avondspits (16 uur tot 19 uur) wordt hetzelfde principe gehanteerd in de tegenovergestelde richting. Daarnaast wordt ook het stiptheidspercentage op die assen meegedeeld en dat zowel voor de ochtend- als avondspits.

Naast deze informatie geeft MobiPulse ook de gemiddelde rittijd weer om, tijdens diezelfde uren, met de wagen een soortgelijk traject af te leggen (’s Ochtends vanuit het centrum van deze grote steden naar het centrum van Brussel en ’s avonds in tegenovergestelde richting). Hiervoor maakt Infrabel gebruik van informatie van verschillende realtime verkeersapplicaties. De kaart bevat ook maatschappelijk relevante informatie, zoals de kostprijs en de CO2-uitstoot van elke rit. Zo krijgt de pendelaar een indicatief beeld van de onderlinge prestaties van de verschillende vervoersmodi.

Tot slot wordt er ook een overzicht gegeven van de hoofdoorzaken die het treinverkeer op het volledige Belgische spoorwegnet hebben gehinderd.

Aansluiten bij de perceptie van de pendelaar

Dit bijkomende communicatiemiddel, op eigen initiatief ontwikkeld en aangeboden door Infrabel, wil zo dicht mogelijk aansluiten bij de perceptie van de pendelaars op drukste verkeersassen tijdens de spits. In de pers of tijdens de rondetafelgesprekken die Infrabel regelmatig organiseert, gaven de reizigersverenigingen meermaals te kennen dat er nood was aan een tool die een “betere weerspiegeling vormde van de werkelijke beleving van de pendelaar.” Met deze barometer wil Infrabel tegemoetkomen aan deze vraag. Infrabel zal in de komende maanden zijn inspanningen nog intensifiëren om werk te maken van een integraal open databeleid.

Op methodologisch vlak verandert er niets aan de berekeningswijze van het stiptheidspercentage. Zoals voorzien in het beheerscontract van Infrabel wordt een trein beschouwd als een trein in vertraging wanneer hij bij aankomst op zijn bestemming 6  minuten vertraging of meer optekent.