Vervanging overwegen Melsele (Beveren) en aanleg fietssnelweg

De directe omgeving van de spoorlijn tussen de stations van Beveren en Melsele zal de komende jaren een heuse metamorfose ondergaan.  Infrabel zal de overwegen vervangen door een volwaardig mobiliteitsalternatief. De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Beveren werken momenteel een missing link weg voor de fietssnelweg tussen Gent en Anwerpen.

Alle overwegen in Melsele op de spoorlijn Gent-Antwerpen

- Gentstraat

- Appelstraat

- Beekmolenstraat

- Pauwstraat

Start van de werken: Fase 1: eind dit jaar, Fase 2: 2020-2021, Fase 3:2030

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke werken voeren wij precies uit?

Infrabel  zal de bestaande spoorwegoverwegen in de Gentstraat, de Appelstraat, de Beekmolenstraat en de Pauwstraat stapsgewijs vervangen door veilige en volwaardige mobiliteitsalternatieven.

Waarom voeren wij deze werken uit?

Waar mogelijk vervangt Infrabel overwegen door mobiliteitsalternatieven, steeds in nauw overleg met de lokale overheden.  Het vervangen van de kruisingen tussen het trein- en het wegverkeer komen niet alleen ieders veiligheid, maar ook de stiptheid van de treinen, de onderhoudsinterventies en de leefbaarheid ten goede.  Ook voor fietssnelwegen vormen kruisende wegenissen en overwegen een veiligheidsprobleem. De aanleg van de fietssnelweg in Beveren (Melsele) is dus het ideale moment om de lokale mobiliteit in een ruimer kader te herevalueren, te heroriënteren en klaar te stomen voor de toekomst.

In welke fases?

De vervanging van de overwegen in Melsele zal in drie fases gebeuren.

Fase 0: Korte termijn: eind 2018

  • Op korte termijn zal de overweg in de Gentstraat enkel nog gebruikt kunnen worden door voetgangers en fietsers, dit bij het in gebruik nemen van de fietssnelweg langs het spoor. De overwegbekleding van de overweg Appelstraat wordt vernieuwd en verbreed omdat deze overweg tijdelijk meer gemotoriseerd verkeer zal verwerken.

 

Fase 0: eind 2018

Fase 0: eind 2018

Fiets- en voetgangersoverweg - voorbeeld Lokeren

Voorbeeld fietsers- en voetgangersoverweg in Lokeren

Fase 1: Middellange termijn: 2020-2021

  • Op middellange termijn zal de overweg in de Gentstraat definitief vervangen worden door een fietstunnel. Een nieuwe langsweg wordt aangelegd parallel met de fietssnelweg tussen de overwegen in de Appelstraat en de Beekmolenstraat. Bovendien wordt de overweg van de Beekmolenstraat enkel nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
Fase 1: 2020-2021

Fase 1:2020-2021

Fietsers- en voetgangerstunnel

Voorbeeld fietsers- en voetgangerstunnel Beernem

Fase 2: Lange termijn: 2030

  • Tenslotte zullen op lange termijn de overweg in de Beekmolenstraat en de Pauwstraat worden vervangen door fietstunnels. De overweg in de Appelstraat kan definitief worden afgesloten van zodra een brug voor alle verkeer wordt aangelegd tussen de Appelstraat en Beekmolenstraat.
Fase 2: lange termijn (2030)

Fase 2: lange termijn (2030)

Spoorbrug

Voorbeeld brug voor wegverkeer in Denderleeuw

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

Deze werf is een onderdeel van