Op één lijn met de samenleving

Infrabel voert in het kader van zijn strategische prioriteit "Op één lijn met de samenleving", een beleid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met deze prioriteit geven we aan dat we een nog grotere rol willen spelen in duurzame ontwikkeling en onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving willen opnemen.

Groene energieproductie in 2016

 Infrabel bleef verder werk maken van vernieuwbare energiebronnen. Elektriciteit opgewekt met zonne-energie: 4,08 GWh, elektriciteit opgewekt met windenergie: 18,19 GWh. We dragen zorg voor het milieu.

Buurtbewoners

De cel Info Buurtbewoners informeert de buurtbewoners over projecten en werkzaamheden die een impact kunnen hebben op hun dagelijkse leven (werven, geluidshinder...).

buurtbewoners_2016

Close The Gap

Infrabel schenkt gebruikt computermateriaal aan de organisatie Close The Gap. Na een volledige check up krijgt het materiaal een tweede leven in scholen in Afrika. Foto

Bloed geven

Infrabel organiseert bloedinzamelacties waar de medewerkers kunnen aan deelnemen. In 2016 werden meer dan 50 bloedzakjes ingezameld. Een mooi gebaar van solidariteit

Less ook: