Infrabel heeft aandacht voor het milieu

Het milieu is onlosmakelijk verweven met onze dagelijkse activiteiten.

Milieubeleid

Infrabel heeft een nieuw milieubeleidsplan klaar! Dit plan zet de bakens uit voor de initiatieven en inspanningen voor het milieu tot en met 2020. Nieuw is dat jaarlijks een praktisch actieplan opgemaakt wordt om onze doelstellingen te monitoren en te realiseren. Lees er alles over in onze milieubeleidsplan:

Milieubeleidsplan Infrabel

Energieverbruik en hernieuwbare energie

Infrabel werkt aan de daling van zijn energieverbruik en ondersteunt de hernieuwbare energie.

Zo werden er in Antwerpen 16.000 zonnepanelen (goed voor een oppervlakte van 50.000 m²) geplaatst op het dak van een spoortunnel van de hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en Amsterdam. De zonnetunnel produceert jaarlijks 3.300 MWh elektriciteit.

Eind 2015 reed de eerste "Zeiltrein" over het Belgische spoornet. Deze trein is aangedreven door windenergie afkomstig van zeven windturbines van het Greenskypark in Gingelom. Het windmolenpark, één van de grootste van België, ligt langs de hogesnelheidslijn (HSL) Leuven-Luik en de autosnelweg E40. De treinen van drie spoorlijnen rijden voortaan op groene energie. Dankzij dit park verlagen we onze CO2-uitstoot met 15.000 ton per jaar.

Infrabel waakt er ook over om eco-mobiliteits-oplossingen uit te werken voor de verplaatsingen van zijn medewerkers. Bij de cel "Mobiliteit" moedigen we ons personeel aan om duurzame vervoersmiddelen (fiets, carpooling, openbaar vervoer...) en elektrische wagens en blue-bikes te gebruiken. We organiseren ook opleidingen rond eco-driving.

Onze sites milieuvriendelijk beheren

Infrabel waakt er ook over om zijn sites milieuvriendelijk te beheren. 13 sites van Infrabel hebben de ISO14001 certificering al behaald.
De toepassing van de ISO140001-norm houdt onder meer in dat Infrabel milieudoelstellingen vastlegt, de milieuwetgeving respecteert, bepaalde praktijken nauwgezet naleeft (bv. afval inzamelen, gevaarlijke goederen opslaan en er verstandig mee omspringen), het verbruik van energie, water en natuurlijke hulpbronnen leert verminderen, vervuilende emissies in de lucht, het water en de bodem leert controleren en beheren, personeel helpt opleiden,...