GEN-werken Hoeilaart: aanleg van een derde en vierde spoor

Op de lijn 161 worden twee extra sporen aangelegd over een afstand van 22 kilometer tussen Ottignies en Watermaal-Bosvoorde. Deze werken worden uitgevoerd om de gelijktijdige doorgang van GEN-treinen en rechtstreekse treinen mogelijk te maken.

Tussen Zoniënwoud en Bakenbos

Start van de werken: 2018
Einde van de werken: juni 2025

Verwante berichten

Meer info over de werken

Wat zullen deze GEN-werken in Hoeilaart voor u betekenen ?

De werken in Hoeilaart worden om verschillende redenen uitgevoerd :

 • Verbetering van het binnen en buiten rijden van Brussel
 • Afremmen van het toenemend autoverkeer van en naar Brussel
 • Verhoging van de frequentie van treinen: gemiddeld 4 piekuurtreinen
 • Uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid als waardig alternatief voor de wagen

Wat zijn de volgende stappen ?

Momenteel zijn we gestart met de spooruitrustingswerken. Deze werken gebeuren gefaseerd om de nieuwe sporen te kunnen aanleggen terwijl de bestaande sporen steeds in dienst blijven (met uitzondering van enkele weekends) en de resterende bouwkundige werken uit te kunnen voeren in Groenendaal.

 • In een éérste fase wordt van start gegaan met de spooruitrustingswerken en bovenleidingswerken : het aanbrengen van ballast, het plaatsen van betonnen dwarsliggers en de sporen.
 • In een volgende fase worden de perrons in het station van Groenendaal aangelegd en de resterende bouwkundige werken gedaan.
 • Aansluitend kunnen de nieuwe sporen worden aangelegd.
 • Het einde van de werken is voorzien in 2025.

Wat is er al gebeurd ?

De werken van de burgerlijke bouwkunde zijn bijna afgerond:

 • 90 percent van de spoorbedding tussen Zoniënwoud en Bakenbos is al gebouwd.
 • In Hoeilaart zijn de nieuwe perrons in dienst.
 • Een nieuw fietspad is aangelegd en zal aan het eind van de zomer opengesteld worden.
 • De laatste bovenleidingsportalen zullen tegen eind mei geïnstalleerd zijn.

Wat is de impact voor de buurtbewoners?

 • De werken zullen meestal overdag uitgevoerd worden. Bij nacht-en weekendwerk wordt u verwittigd door middel van een infobericht. 
 • Het werftransport kan voor enige hinder zorgen in uw buurt. 
 • Deze werken brengen geluidshinder met zich mee.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

Deze werf is een onderdeel van