Renovatie steunmuren en spoorbruggen in stationsomgeving Gent-Sint-Pieters

Infrabel is volop bezig met de renovatie van de steunmuren in de Burggravenlaan en de spoorbruggen in de Ottergemsesteenweg, Zwijnaardsesteenweg en Bommelstraat. Deze werken zijn nodig om de veiligheid van het spoor- en wegverkeer te blijven garanderen.

Steunmuren: Burggravenlaan (afstand van +/- 1,2 km)

Spoorbruggen: Bommelstraat, Ottergemsesteenweg, Zwijnaardsesteenweg

Start van de werken: Midden oktober 2017
Einde van de werken: Bouwverlof 2019

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

 • Steunmuren Burggravenlaan:

  • Inname voet-en fietspad, fietsers worden plaatselijk omgeleid

  • Bushaltes De Lijn tijdelijk niet bediend

 • Spoorbruggen:

  • Steeds doorgang voetgangers en fietsers mogelijk

  • Er wordt aan één brug per keer gewerkt

  • Beperkte periode afgesloten voor wegverkeer, exacte timing wordt later meegedeeld

Werken aan de steunmuren en spoorbruggen gebeuren voornamelijk overdag.  De taludwerken zelf kunnen enkel van op het spoor en dus ’s nachts, wanneer er geen treinverkeer is, worden uitgevoerd met werktreinen. Deze werken kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen en buurtbewoners worden hiervan geïnformeerd met een infobrief.

Welke werken voeren wij uit?

Infrabel renoveert de steunmuren in de Burggravenlaan en aansluitend ook de spoorbruggen in de Bommelstraat, Zwijnaardesteenweg en Ottergemsesteenweg. Het gaat om een structurele aanpak van deze muren en bruggen waarbij ook rekening wordt gehouden met de erfgoedwaarde.

Wat zijn de fases van de werken?

 • In een eerste fase starten de werken aan de steunmuren. Deze lopen vanaf midden oktober 2017 tot het najaar van 2018 en zijn opgesplitst in vijf delen.

 • In een tweede fase start de renovatie van de spoorbruggen (Bommelstraat, Zwijnaardsesteenweg en Ottergemsesteenweg) begin maart 2018 in de Bommelstraat en de laatste spoorbrug zal klaar zijn tegen het bouwverlof van 2019. Er wordt telkens aan één spoorbrug tegelijkertijd gewerkt en er wordt een doorgang voor voetgangers en fietsers voorzien tijdens de werken.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.