Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze ecologische projecten

Om het groene kapitaal aan fauna en flora langs de sporen te respecteren en te beschermen, realiseren we een aantal projecten:

 • Beheer van ecologische zones (Natura 2000, VEN en waterwingebieden)
 • Bescherming van specifieke planten- en diersoorten
  Zo beschermen we bijvoorbeeld de gladde slang tijdens de vernieuwingswerken langs de lijn 162.
 • Ecologische studies
  We maken onder meer een ecologische inventaris langs de lijn 36 (Leuven-Luik).
 • Samenwerking met partners
  • Schapenbegrazing
  • Bloemenweides (bv. in Schaarbeek)
  • Hakhoutbeheer bermen
  • Bijenkasten
 • Natuurbeheerplannen
 • We ondersteunen de biodiversiteit op onze werkplekken. We zaaien bloemenweides, installeren insectenhotels, integreren groene daken in onze gebouwen, planten boomgaarden aan …. We doen dit samen met onze medewerkers, partners en natuurorganisaties.