Het Diaboloproject

De bereikbaarheid van Brussels Airport per spoor is een belangrijke stap voor het Belgische spoorwegnet. Dankzij de Diabolo sluit de luchthaven rechtstreeks aan op de grootste spoorlijnen op het nationale net en via de internationale spoorassen ook op verschillende Europese steden. Brussels Airport groeide in amper 7 jaar uit tot een van de best bediende luchthavens per spoor in Europa. De Diabolo werd in de zomer van 2012 officieel in dienst genomen.

Diabolo, een nieuwe spoorontsluiting voor Brussels Airport

Met de Diabolo bedoelen we de initiatieven die we hebben genomen om Brussels Airport beter bereikbaar te maken per trein. Zo ondersteunen we de ontwikkeling van de luchthaven en zorgen we voor een optimaal aanbod aan duurzaam transport. Waarom een Diabolo? Omdat de vorm van de nieuwe spoorinfrastructuur om het station Brussel-Nationaal-Luchthaven te ontsluiten doet denken aan het bekende speelgoed. Vandaar ook de naam van dit grootschalige project.

De Diabolo verwijst naar de nieuwe ondergrondse spoorverbinding tussen het vernieuwde station Brussel-Nationaal-Luchthaven en de nieuwe dubbelsporige lijn Schaarbeek-Mechelen (lijn 25N genaamd) op de middenberm van de E19 snelweg. De nieuwe spoorlijn is 17 kilometer lang en sluit aan op de bestaande spoorinfrastructuur in Brussel via drie nieuwe bruggen en viaducten in de omgeving van Haren en Schaarbeek. Twee ondergrondse spoorvertakkingen en toegangshellingen verbinden de nieuwe spoorlijn met de tunnelkokers richting Brussel-Nationaal-Luchthaven. Dankzij deze nieuwe spoorverbinding is Brussels Airport bereikbaar in amper 10 minuten per trein vanuit Mechelen en slechts 30 minuten vanuit Antwerpen. Tijdswinst ten opzichte van vroeger? Een half uur. 

In 2005 kreeg de luchthaven al een betere spoorverbinding met de oostelijke as Luik-Limburg-Leuven (lijn 36). De capaciteit van deze spoorlijn werd bovendien vanaf eind 2006 opgedreven dankzij de 4 sporen tussen Brussel en Leuven. Sindsdien profiteren reizigers vanuit Vlaams- en Waals-Brabant, Limburg en Luik van 15 tot 40 minuten tijdswinst om naar de luchthaven te sporen.

ZOOM

Kaart Diabolo spoorverbinding

Een technische uitdaging

De aanleg van de ondergrondse spoorverbinding tussen de luchthaven en de nieuwe spoorlijn Schaarbeek-Mechelen (lijn 25N) was een technisch hoogstandje. 16,5 meter onder de belangrijkste start- en landingsbanen van de luchthaven boorde Infrabel twee enkelsporige tunnels van 1,07 kilometer lang. Deze tunnels werden computer- en lasergestuurd geboord met een 66 meter lange boormachine. Het vliegverkeer ondervond nooit hinder van deze grootschalige werkzaamheden.

Veiligheid is de prioriteit

Veiligheid is onze absolute prioriteit. Infrabel rust het spoorwegnet dan ook progressief uit met automatische stopsystemen. De nieuwe spoorinfrastructuur van de Diabolo en de spoorlijn Schaarbeek-Mechelen (lijn 25N) zijn volledig uitgerust met het Europese seininrichtingssysteem ETCS. De Diabolospoortunnels en de bovengrondse spoorlijn zijn ook uitgerust met het digitale communicatienetwerk GSM-R.

Financiering

De Diabolo is goed voor een totale investering van 678 miljoen euro (2012). Het is de eerste publiek-private samenwerking in de spoorsector. Bij deze financieringsmethode worden de bouw en de financiering van een infrastructuurproject toegekend aan een privé investeerder. De ondergrondse spoorverbinding werd gefinancierd door het projectvennootschap Northern Diabolo NV. De bovengrondse spoorlijn en de spoorwerken en aanvullende werken voor het ondergrondse traject werden door Infrabel vanuit de overheidsdotatie geïnvesteerd.

Volgende stappen

Met het Diaboloproject is de kous echter niet af! Infrabel werkt verder aan de realisatie van twee andere strategische spoorprojecten die eveneens een gunstig effect moeten hebben op de ontsluiting van Brussels Airport. De spoorbypass in Mechelen moet de capaciteit op de spoorverbinding Brussel-Antwerpen-Nederland gevoelig verhogen. De bypass bestaat meer concreet uit 2 extra sporen aan de achterzijde van het station Mechelen, met twee nieuwe perrons. De nieuwe sporen zullen rechtstreeks aansluiten op de nieuwe spoorlijn 25N en de Diabolo. De nieuwe spoorverbinding Watermaal-Schuman-Josaphat, dat integraal deel uitmaakt van het GEN-project, verbindt de Europese wijk rechtstreeks met de luchthaven.

Medegefinancierd door de Europese Unie

De nieuwe dubbelsporige lijn Schaarbeek-Mechelen (de lijn 25N en aansluitingen) kreeg in het kader van het TEN-T-programma (Trans-European Transport Network) financiële steun van de EU.

EU - TEN-T logo - Dutch

Meer hierover