Crash test - Juni 2018

Ondanks de vele campagnes en sensibiliseringsacties neemt het aantal ongevallen aan overwegen niet af. In 2017 gebeurden 51 ongevallen, waarbij 9 personen om het leven kwamen.

Het is de eerste keer dat een multidisciplinaire “crash test” werd georganiseerd voor wetenschappelijke en didactische doeleinden. Ook al reed de trein met een beperkte snelheid, niemand zou dit ongeval hebben overleefd. Respecteer dus steeds de verkeersregels aan overwegen! 

Een ongeziene, transversale sensibiliseringscampagne!

Een wegvoertuig rijdt zich vast op de overweg, terwijl een trein in aantocht is. Een crash is onvermijdelijk... Een scenario dat helaas uit het leven gegrepen is. Elke week doet zich immers zo'n incident voor op ons spoornet.

Er staan tientallen camera’s opgesteld om de crash vanuit verschillende hoeken te filmen. De bedoeling is een transversale campagne op te zetten waarbij elke betrokken discipline (Vias Institute, brandweer, Spoorwegpolitie, Securail (NMBS) en Infrabel) deze problematiek vanuit een andere invalshoek benadert, maar telkens tot dezelfde conclusie komt. Een unieke sensibiliseringscampagne die in samenwerking met de betrokken partijen tot stand kwam.

Bij deze wereldprimeur zijn verschillende disciplines betrokken.  Tijdens het ongeval voert Vias Institute metingen uit op het voertuig. De brandweer van Bergen staat in voor de evacuatie van de 3 “slachtoffers” en de federale spoorwegpolitie zal van de test gebruikmaken om jonge politiemensen op te leiden over dit soort ongevallen. Infrabel zorgt er tenslotte voor dat de site terug in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld.

> Meer informatie over deze crash test in ons persbericht

Veiligheid voorop

Het wegvoertuig staat vast op de overweg. Een lege locomotief wordt door een andere locomotief voortgeduwd. Die laatste remt af en laat de lege locomotief los, waarna die met een snelheid van 75km/h botst tegen de stilstaande auto. Om de lege locomotief te doen remmen, werden 9 verschillende veiligheidssystemen voorzien die op voorhand 5 keer werden uitgetest, steeds met een bevredigend resultaat. Het eerste veiligheidssysteem werkte zoals het hoorde en de trein kwam 150 meter na de botsing veilig tot stilstand.

Veiligheid was bij deze crash test steeds de absolute prioriteit voor Infrabel! Daarom was het spoor buiten dienst gesteld, werd een zone van 2km beveiligd en werden de overwegen binnen die zone bewaakt door de Spoorwegpolitie en Securail. Ook de lokale politie was aanwezig om de veiligheid op de site te verzekeren. Voor de aanvang van de test waren er drones uitgestuurd om de site te controleren op eventuele kijklustigen. De ploegen van Infrabel stonden opgesteld aan de enige woning langs het treintraject. Voor de treinreizigers was er geen enkele hinder want tijdens het weekend is er geen treinverkeer op die lijn.

Korte versie van de sensibiliseringsvideo

Ontdek hieronder de kortere versie van de sensibiliseringsvideo, die we gebruikten op onze social media kanalen.

Meer hierover