Vormingsstation Zeebrugge

Infrabel is volop bezig met de aanleg van de sporenbundel te Zwankendamme en heeft recent de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor de omvorming van de bestaande sporenbundels van het vormingsstation te Zeebrugge.

Ter hoogte van het bestaande vormingsstation in Zeebrugge

Meer info over de werken

Welke werken voeren wij precies uit?

  • In dit nieuwe vormingsstation worden enerzijds de wagons komende van de verschillende haventerminals aan elkaar gekoppeld al naar gelang de bestemming van de treinen. Anderzijds worden de wagons komende van het hinterland gesplitst in functie van de terminals waarvoor hun lading bestemd is.

  • De treinen zullen ontvangen worden in de bundel Zwankendamme, gevormd worden in de bundel Zeebrugge en vervolgens terug vertrekken vanuit bundel Zwankendamme. Deze cyclus is als het ware een lus met een duidelijke geografische splitsing van de activiteiten.

  • De aanleg van dertien nieuwe sporen wordt voorzien in twee fases:

    – in een eerste fase worden acht sporen aangelegd,

    – in een tweede fase worden in functie van de conjunctuur en de potentiële groei nog vijf extra sporen voorzien. Enkele sporen zullen een lengte hebben van meer dan 750m zodat superlange treinen, conform de Europese norm met betrekking tot de goederencorridors, ontvangen kunnen worden.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.

Neem ook een kijkje op Zeebruggeopen.be voor meer informatie over de projecten in de haven van Zeebrugge

Medegefinancierd door de Europese Unie

Infrabel kreeg in het kader van het CEF-programma (Connecting European Facilities) financiële steun van de EU voor een deel van het project in Zwankendamme.

Logo EU

Logo subsidies EU

Deze werf is een onderdeel van