Vernieuwing van de spoorinfrastructuur op spoorlijn 28 tussen Kuregem en Pannenhuis

Infrabel voert momenteel vernieuwingswerken uit aan de spoorinfratructuur tussen Anderlecht (ter hoogte van Kuregem) en Laken (ter hoogte van de bifurcatie Pannenhuis). We vernieuwen de spoorinfrastructuur (seininrichting, sporen en bovenleiding). De werken zullen meestal tijdens de weeknachten plaatsvinden.

Tussen Kuregem en Pannenhuis

Start van de werken: juni 2018
Einde van de werken: einde november 2018

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke werken voeren we uit?

We vernieuwen de spoorinfrastructuur. Dit omvat het plaatsen van nieuwe spoorseinen, nieuwe sporen en nieuwe bovenleiding.

Wanneer zullen we werken?

Er zal voornamelijk tijdens de weeknachten gewerkt worden.

De werken zullen tegen het einde van dit jaar afgerond zijn.

Wat is de impact voor de buurtbewoners?

Wegens het gebruik van spoorkranen zullen deze werken enige geluidshinder met zich meebrengen. Infrabel doet al het mogelijke om nachtwerken zo veel mogelijk te beperken. Aangezien we sommige sporen overdag niet buiten dienst kunnen stellen en omdat de veiligheid op elk moment verzekerd moet blijven, zijn deze jammer genoeg niet altijd uit te sluiten.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt echter heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.