Vernieuwing van de spoorinfrastructuur in Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Ukkel en Waterloo

Infrabel voert momenteel heraanleggingswerken uit van de kabelsleuven langsheen spoorlijn 124 (Charleroi-Zuid - Brussel-Zuid) en lijn 26 (Halle - Vilvoorde) op de grondgebieden van Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Waterloo en Ukkel.

Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Ukkel en Waterloo

Start van de werken: 21.08.2017
Einde van de werken: 15.01.2018

Meer info over de werken

Wanneer wordt er gewerkt?

Wegens de bladerentrein (trein die de bladeren op het spoor vewijdert) op L124 tussen 16 oktober tot 16 december 2017 kunnen wij tijdens deze periode geen werken uitvoeren en zullen de werken uitlopen tot eind april 2018. Hieronder vindt u de nieuwe planning:

  • 6/01 – 31/01/2018: van de halte Holleken tot de Meikeverlaan te Sint-Genesius-Rode (L124)

  • 1/02 – 28/02/2018: van de Meikeverlaan tot het station van Sint-Genesius-Rode (L124)

  • 1/03 – 31/03/2018: van het station van Sint-Genesius-Rode tot de Jagersdreef te Waterloo (L124)

  • 1/04 – 30/04/2018: van de Engelandstraat te Ukkel tot de halte Moensberg (L26)

Infrabel doet alles om deze planning te respecteren. Echter zijn er altijd verschuivingen in de planning mogelijk, in geval er zich onvoorziene omstandigheden zouden voordoen.

Wat is de impact voor de buurtbewoners?

Om veiligheidsredenen vinden deze werken zowel ’s nachts als overdag plaats en kunnen deze geluidshinder met zich meebrengen. Infrabel doet er alles aan om deze hinder tot een minimum te herleiden. Wij zijn ons bewust van de hinder die deze werkzaamheden kunnen veroorzaken en danken u alvast voor uw begrip.

Nog vragen?

Neem gerust contact op met de cel Info buurtbewoners!