Vernieuwing en ophoging perrons Ieper

Infrabel en NMBS zijn bezig met de werken in het station Ieper. De perrons worden vernieuwd en opgehoogd om het comfort van de reizigers te verhogen.

Station Ieper

Start van de werken: September 2017
Einde van de werken: Eind 2018

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?
  • Tijdens het weekend 10-11 februari 2018 wordt er zowel overdag als ‘s nachts gewerkt. Deze werken kunnen enige hinder met zich meebrengen. Tijdens dit weekend blijft de treindienst gegarandeerd.

  • Perrons worden gedeeltelijk afgesloten tijdens de werken. Maar de perrons blijven wel toegankelijk voor de reizigers.

Welke werken voeren wij uit?
  • De perrons 1 en 2-3 worden vernieuwd en opgehoogd.

  • De perrons krijgen nieuwe schuilhuisjes, perronverlichting, zitbanken en luidsprekers.

  • Voor de minder mobiele reizigers komt er aan perron 2-3 een nieuwe toegangshelling.

Wat zijn de fases van de werken?
  • Vanaf 18 september 2017: vernieuwing perron 1.

  • Vanaf januari 2018: vernieuwing perron 2-3.

  • Deze vernieuwing gebeurt telkens in 2 fases waardoor het perron steeds toegankelijk blijft  voor de reizigers.

 

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.