Vernieuwing betonnen viaduct Draakplaats en renovatie metselwerkbogen

Infrabel vernieuwt het betonnen viaduct op de Draakplaats en renoveert de metselwerkbogen.

Start van de werken: eind 2018
Einde van de werken: bouwverlof 2021

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke werken voeren wij precies uit?

 • Renovatie metselwerkbogen (Draakplaats)
   
 • Sloop van gedeelte tussen betonnengewelf en metselwerkgewelf en het later aangebouwde betonnen deel
   
 • Bouw nieuwe zelfdragende betonnen structuur (Tramplaats) met replica gevel uit baksteen- en natuursteenmetselwerk
   
 • Herstellingen aan de steunmuren langsheen de Transvaalstraat  en bouw nieuwe steunmuur van L-keerwanden langs Transvaalstraat
   
 • Renovatie vansteunbogen (3 - busstelplaats en alle bogen aan de zijde van de watertorens)
 • Vernieuwing van alle spoorinfrastructuur (sporen, spoortoestellen, bovenleidingspalen) in de werkzone

Waarom voeren we deze werken uit?

Betonnen gedeelte:

- Waterdichting aan vernieuwing toe

- Corrossie smeedijzeren borstweringen en degradatie van de bevestigingen

- Onvoldoende betondekking met betonschade als gevolg

Metselwerkbogen:

- Waterdichting aan vervanging toe

- Corrossie smeedijzeren borstweringen en degradatie van de bevestigingen

- Scheuren en verschuiven natuursteen

- Metselwerk aan renovatie toe (verwering, uitbloeiingen, voegen, enz)

Betonnen tussengedeelte

- Overbelasting van het metselwerkgewelf ter hoogte van de overgang van het betonnen naar het metselwerk gedeelte

Wat zijn de fases van de werken?

 1. Voorbereidende werken aan wissels, bovenleiding en sporen (ophogen spoor – 30cm).
  Vernieuwen van de waterdichting op de originele gemetselde gewelfbrug (eind 2018 - juni 2019)
 2. Afbraak tussengedeelte tussen metselgewelf en betonnen gedeelte en verstevigen zone (vanaf weekend 22 en 23 juni - november)
 3. Afbraak betonnengedeelte en bouw nieuwe onafhankelijke zelfdragende betonnenstructuur met façade in metselwerk (vanaf weekend 30 november en 1 december - eind 2020)
 4. Herstel van de oorspronkelijke toestand (tot bouwverlof 2021)

Wat is de impact van de werken en welke hinder kunt u ondervinden?

Om deze werken te kunnen realiseren dienen 2 van de 4 sporen (eerst de 2 middelste sporen, daarna de 2 zuidelijkste sporen) buiten dienst gezet te worden. 
De sporen van spoorlijn 27A worden tijdelijk aangesloten aan de spoorlijn 12 waardoor er ook bovenleiding, seininrichting- en spoorwerken noodzakelijk zijn.
Door de fasering van de spoorwerken zal er ook in verschillende fasen onder de verschillende boogdelen gewerkt worden op de Draakplaats.

 • Nacht- en weekendwerken

  Regelmatig zal er ‘s nachts gewerkt worden om de veiligheid van ons personeel en ook het treinverkeer en het wegverkeer zo min mogelijk te hinderen. De buurt zal steeds verwittigd worden via een bewonersbrief.

  Reeds gepland in 2019:

  1. 27 april tot 8 mei: (zowel overdag als ‘s nachts): hinder onder de brug: vernieuwing waterdichte rok (aan en afvoer grond, onderstoppen, sporen)
  2. 22 tot 23 juni (vanaf vrijdagnacht tem maandagochtend) : zware hinder onder de brug
  3. 30 november tot 1 december (vanaf vrijdagnacht tem maandagochtend zowel overdag als ‘s nachts)
    
 • Wegverkeer

  Tijdens de werken zal er steeds (met uitzondering van enkele weekends) doorgang mogelijk zijn onder het viaduct voor fietsers en voetgangers via een verlichte corridor. Ook het wegverkeer zal steeds doorgang hebben, evenwel soms met een tijdelijke wegenis over een alternatief traject. 

 • Impact op bussen en trams

  Tramhaltes De Lijn zullen tijdelijk worden verplaatst. Met uitzondering van een tweetal weekends zal het tramverkeer steeds mogelijk blijven.  

 • Geluids-, trilling- en stofhinder

  Deze werken zullen heel wat geluid- en trillinghinder maar ook stofhinder veroorzaken omwille van de breekwerken en de machines die worden ingezet.  De aannemer zal alle mogelijke middelen inzetten om de hinder tot een minimum te beperken.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak welke de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

Overzichtskaartje werf

Overzichtskaart werf