Vernieuwen spoorbruggen Aalter en Beernem

Infrabel vernieuwt twee spoorbruggen in Aalter en doet voorbereidende werken aan de brug in Galgeveld in Beernem over de spoorlijn Brussel-Oostende om deze spoorlijn te kunnen uitbreiden met een 3e en 4e spoor.

Galgenveld, Beernem

Knesselaarsestraat, Aalter

Weitingstraat, Aalter

Start van de werken: eind 2016
Einde van de werken: zomer 2018

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

BEERNEM

  • De brug in Galgenveld blijft gedurende het grootste gedeelte van de uitvoeringstermijn open voor alle verkeer. Periodes van onderbreking worden tijdig ingepland in overleg met de gemeente.

AALTER

  • De brug in de Knesselaarsestraat wordt vanaf 1 december afgesloten voor alle verkeer tot en met 18 mei 2018. Tijdens deze periode van onderbreking wordt het wegverkeer omgeleid via Nieuwendam of Galgeveld.
    Fietsers worden tijdens de volledige periode van de werken omgeleid via de onderdoorgang aan de stopplaats Maria-Aalter.

  • De brug in de Weitingstraat wordt tijdens de volledige periode van de werken afgesloten voor alle verkeer. Dit is voorzien sinds eind januari 2017 tot 8 juni 2018.

    • Omleiding via Mariahovelaan en Hansbeke.

Welke werken voeren wij precies uit?

BEERNEM

  • Galgenveld: vernieuwen van de onderbouw van de brug

AALTER

  • Knesselaarsestraat: vervangen van de bestaande brug door een nieuwe brug (naast de bestaande brug) 

  • Weitingstraat: vervangen van de bestaande brug door een nieuwe brug (op dezelfde locatie)

CONCRETE PLANNING VAN DE WERKEN

AALTER

Wanneer zullen deze werken plaatsvinden?

Tijdens het weekend van 11 en 12 november zijn de liggers van de nieuwe brug in de Knesselaarsestraat geplaatst.

Tijdens het weekend 16 en 17 december is de oude brug in de Knesselaarsestraat afgebroken en de liggers van de nieuwe brug in de Weitingstraat zijn geplaatst.

Om de brug te kunnen bouwen, dient de Knesselaarsestraat afgesloten te worden voor alle verkeer vanaf 1 december tot en met 15 april.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.

Deze werf is een onderdeel van

Vroegere evenementen