Nieuwe fietstunnel onder het spoor te Dendermonde

Infrabel en de provincie Oost-Vlaanderen starten met de bouw van een nieuwe fietstunnel onder het spoor in Dendermonde op de spoorlijn Gent- Dendermonde - Mechelen. Deze nieuwe tunnel voor zachte weggebruikers sluit aan op de fietssnelweg tussen Gent en Dendermonde en wordt gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze fietstunnel zorgt voor een veilige doorsteek voor de fietsers richting Gent (F44) en Aalst (F43).

Einde van de werken: najaar 2019

Meer info over de werken

Wanneer werken we? 

De bouw van de tunnel eindigt in het najaar. Er wordt gestart met voorbereidende werken in februari. Aansluitend zal de tunnelkoker worden gebouwd. Tijdens het weekend van 13 en 14 april zal de tunnelkoker onder de sporen worden geschoven. Nadien wordt de toegangshelling kant Zuiden afgewerkt.

Welke hinder? 

Het grootste deel van de werken zal overdag worden uitgevoerd. Tijdens het weekend van 13 en 14 april zal er zowel overdag als ‘s nachts worden gewerkt. Deze werken kunnen op dat moment enige geluidshinder met zich meebrengen. Het treinverkeer zal bijgevolg tijdens dat weekend tijdelijk onderbroken worden. NMBS voorziet een alternatieve dienstregeling. Meer info hierover op www.nmbs.be

Waarom deze werken? 

Dankzij de nieuwe fietstunnel zal er steeds een veilige doorsteek zijn onder de sporen voor zwakke weggebruikers die aansluit op de fietssnelweg. Dit past bovendien in de veiligheidsstrategie van Infrabel om overwegen te vervangen. Dit komt niet alleen de veiligheid maar ook de stiptheid van het treinverkeer ten goede.

Wie voert de werken uit?

Infrabel en de provincie Oost-Vlaanderen investeren bijna 1,5 miljoen euro in deze nieuwe infrastructuur.  Deze realisatie wordt bovendien mogelijk gemaakt met de steun van Europa. De EFRO subsidies bedragen € 346 880. MOW financiert de aanrijhelling van de fietstunnel.

Meer informatie?

Voor meer info over het volledige dossier: www.dendermonde.be

Heeft u nog vragen? 

Neem gerust contact op met ons via het contactformulier.