Herelectrificatiewerken Melle - Gent

Infrabel voert momenteel vernieuwingswerken uit aan de spoorlijn L 50A (Oostende – Brussel-Zuid) tussen Melle en Gent.

Tussen Melle en Gent langsheen de spoorlijn over een afstand van 8 km.

Start van de werken: augutus 2017
Einde van de werken: 2019

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke werken voeren we uit?

Wij voorzien herelectrificatiewerken van de bovenleidingen en de steunpalen tussen Melle en Gent (de funderingsbuizen, de bovenleidingspalen en de bedrading). Tijdens deze werken worden er proefsleuven gegraven, waarna vervolgens nieuwe funderingsbuizen en de bovenleidingspalen voor de bovenleidingen geplaatst worden. Vervolgens worden deze palen gebetonneerd en kunnen de nieuwe bovenleidingen bevestigd worden. Daarna breken we de oude bovenleidingspalen af.

Het gaat hier om een mobiele werf die begint t.h.v. de Geraardsbergsesteenweg in Melle en stelselmatig opschuift richting het station van Gent-Sint-Pieters.

Wat zijn de fases van de werken?

Deze werken verlopen via volgende fases:

1) Proefsleuven worden gegraven

2) Nieuwe funderingsbuizen en palen voor de bovenleidingen worden geplaatst

3) Betonnering en bevestiging van deze palen

4) Afbreken oude bovenleidingspalen .

Om veiligheidsredenen vinden deze werken s nachts plaats en kunnen deze aanzienlijke geluidshinder met zich meebrengen. Infrabel doet er alles aan om deze hinder tot een minimum te herleiden.

Welke hinder kunt u ondervinden?

Infrabel doet al het mogelijke om nacht- en weekendwerken zo veel mogelijk te beperken. Omdat we de sporen slechts beperkt buiten dienst kunnen stellen en omdat de veiligheid op elk moment verzekerd moet blijven, zijn deze jammer genoeg niet altijd uit te sluiten.

Tijdens de eerste fase, waarin de proefsleuven gegraven worden, verwachten wij een beperkte geluidshinder. Tijdens de tweede fase, waarin de buizen worden ingetrild en de palen worden gebetonneerd met behulp van een spoorkraan en een werktrein, verwachten wij wel een aanzienlijke geluidshinder.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

Meer hierover