Heraanleg Parkwegbrug/Tivolibrug - Leuven

Wij voorzien de constructie van een nieuwe Parkwegbrug in Leuven nadat de oude omwille van veiligheidsoverwegingen afgebroken werd in 2016.

De brug over de spoorweg tussen de Tivolistraat en de Parkweg, richting Abdij van Park.

Start van de werken: midden 2019
Einde van de werken: september 2020

Meer info over de werken

Heraanleg van de Parkwegbrug

In 2016 kwamen er stenen aan de zijkant van de Parkwegbrug in Leuven los te zitten. Die stenen vielen naar beneden als gevolg van het bezwijken van de landhoofden. Uit veiligheidsoverwegingen werd de brug volledig afgebroken: zowel het brugdek als de zogenaamde landhoofden (de steunpunten in de spoorwegberm). We hebben ondertussen de procedure voor de bouw van een nieuwe brug opgestart, hetgeen een aanzienlijke periode in beslag zal nemen. De nieuwe brug zal, volgens onze huidige planning, klaar zijn in september 2020.

Planning van de werken

NOVEMBER - DECEMBER 2017

Voorbereiden van het definitieve ontwerp van de nieuwe verbinding tussen de Philipssite en Abdij van Park.

VOORJAAR 2018

Opstarten van de bouwaanvraagprocedure

EIND 2018 - BEGIN 2019

Bestekopmaak

Detaillering van de plannen

Aanbestedingsprocedure en de gunning

MIDDEN 2019

De bouw van de nieuwe Parkwegbrug

De bouw van de nieuwe brug zal ongeveer één jaar duren.

Geen tijdelijke brug

Omdat de bestaande landhoofden van de Parkwegbrug niet meer in goede staat en dus onbetrouwbaar waren, konden zij niet meer gebruikt worden voor een eventuele tijdelijke brug. Ook voor een eventuele tijdelijke brug moeten er dus nieuwe landhoofden gebouwd worden. Omdat de taluds zeer steil zijn, moeten de landhoofden voor een eventuele tijdelijke brug diep gefundeerd worden. Dit maakt dat voor de tijdelijke brug eenzelfde studie, aanbestedingsprocedure, bouwvergunning en bouwtijd nodig zijn als voor de definitieve brug.

Bovendien bevindt de Parkwegbrug zich in een beschermd landschap. De nieuwe brug moet dus op exact dezelfde plaats worden gebouwd om de impact op het landschap tot een minimum te beperken. Dit zou ook zo zijn voor een eventuele tijdelijke brug waardoor de tijdelijke brug voor de start van de werken voor de nieuwe brug eerst opnieuw zou moeten afgebroken worden. Gezien de beperkte tijdwinst (en bovendien de hoge kost voor een zeer beperkte duur) ten opzichte van de definitieve oplossing, wordt er geen tijdelijke brug voorzien.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken. We danken u alvast voor uw begrip.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.