Ekeren - Vervangen overweg Weerstandersstraat door een fiets- en voetgangerstunnel in de Statiestraat

Infrabel zal de overweg in de Weerstandersstraat te Ekeren, welke spoorlijn Antwerpen - Essen (12) kruist, definitief afsluiten. Om fietsers en voetgangers een veilig alternatief te bieden, bouwt Infrabel samen met het district Ekeren en Riolink een tunnel voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Statiestraat. Het afschaffen van deze kruising tussen trein- en wegverkeer zal bovendien de veiligheid en de stiptheid van het treinverkeer ten goede komen.

Statiestraat: Bouwen van een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel.
Weerstandersstraat: De overweg wordt opgebroken en verdwijnt definitief.

Start van de werken: Februari 2018
Einde van de werken: Mei 2019

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

De werken kunnen volgende hinder met zich meebrengen:

  • De Statiestraat is afgesloten sinds midden april 2018 voor autoverkeer, sinds eind mei 2018 voor alle verkeer (ook fietsers en voetgangers). De straat zal nog tot begin mei 2019 afgesloten zijn. Er wordt een omleidingsroute voorzien.

  • Werfverkeer in de Noteschelp, Statiestraat en De Bist.

  • De Overweg Weerstandersstraat wordt uitgebroken zodra de fietstunnel in dienst is.

Welke werken voeren wij precies uit?

In samenwerking met het district Ekeren en Riolink bouwen wij een nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers in de Statiestraat in Ekeren.

  • Er wordt een fietsverbinding voorzien tussen Noteschelp en De Bist, welke met een tunnel onder de Statiestraat en spoorlijn 12 doorloopt. De aanloophelling van de tunnel heeft een zeer flauwe hellingsgraad.

  • Ter hoogte van de perrons worden er trappen voorzien die uitkomen in de tunnel, en voor een tweede toegang naar het station en de stationsparking zorgen.

  • Een centrale open koker tussen de Statiestraat en spoorlijn 12 zorgt voor licht en lucht in de tunnel. De tunnel krijgt (antivandalisme) verlichting en een aparte strook voor fietsers en voetgangers. De tunnel loopt in een rechte lijn.

ZOOM

Overzichtsplan fietstunnel Ekeren

Wat zijn de fases van de werken?

- Ruwbouwwerken tussen Bist en Statiestraat zijn ondertussen afgerond

- Ruwbouwwerken tussen Statiestraat en Noteschelp zijn gestart in september 2018

- Afwerkingsfase (verlichting, inrichting tunnel, ...) is de laatste fase

ZOOM

Fietstunnel september 2018

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak welke de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

Deze werf is een onderdeel van