Ekeren, Oude Landen

De bestaande spoorvertakking Schijn is een zeer druk spoorknooppunt. Alle goederentreinen die de Antwerpse haven binnen- of buiten rijden passeren voorbij deze flessenhals.


De bouw van een ongelijkgrondse kruising ter hoogte van de Oude Landen in Ekeren zal extra capaciteit creëren. Infrabel ondersteunt hiermee de toekomstige groei van de havenactiviteiten dankzij een vlotte spoorontsluiting in en rond de Antwerpse haven.

Meer info over de werken

Historiek
 • In 2009 en 2011 werden een plan-MER  en een GRUP  opgemaakt en goedgekeurd voor het project Oude Landen.
 • In mei 2011 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend. Deze werd verkregen op 10 februari 2012. Tegen deze beslissing werden 3 beroepprocedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVV) opgestart.
 • Op 18 maart 2016 heeft de Vlaamse Regering beslist over te gaan tot een rechtsherstel van het goedgekeurde GRUP ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren’ uit 2011. In kader van het zogenaamde reparatiedecreet vond een openbaar onderzoek plaats van 5 april 2016 tot en met 4 mei 2016.
 • Als gevolg van de verschillende adviezen en de opmerkingen van de ontvangen inspraakreacties uit het openbaar onderzoek, vaardigde de dienst MER aanvullende richtlijnen uit.. Zo werden ook ondergrondse varianten onderzocht en werd het plan-MER geactualiseerd.
 • In tussentijd besliste Infrabel om de stedenbouwkundige vergunning terug te trekken.
 • Actualiseren van het plan-MER was ook nodig vooraleer een nieuwe omgevingsaanvraag (nieuwe naam stedenbouwkundige vergunning) voor het project kan ingediend worden.
 • Op 31 maart 2017 besliste de Federale Regering om bijkomend 1 miljard euro ter beschikking te stellen voor de realisatie van projecten die van strategisch belang zijn voor het spoor en de mobiliteit. Het project Oude Landen is één van de spoorprioriteiten die hierin is opgenomen voor Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoornet.

 

Welke stappen zijn intussen genomen? 
 • De dienst MER heeft het plan-MER goedgekeurd op 17 december 2018. Hierin werden ook ondergrondse varianten onderzocht.
 • De Vlaamse Regering heeft op basis van het (milieu-) onderzoek gekozen voor de bovengrondse variant op 21 december 2018.
 • De Vlaamse Regering organiseert nu een openbaar onderzoek van 18 februari 2019 tot en met 21 april 2019. De inspraak tijdens dit onderzoek is beperkt tot de hierboven genoemde beslissingen van de dienst MER en de Vlaamse regering, overeenkomstig artikel 10 §3 van het decreet van 25 april 2014. Het openbaar onderzoek verloopt verder volgens de vereisten van artikel 4.2.10 en 4.2.11§1 van DABM .

 

Waar kan je de beslissingen raadplegen? 
 • Stad Antwerpen, districtshuis Ekeren, Veltwijcklaan 31, 2180 Ekeren (tijdens de openingsuren)
 • Bij het departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, op afspraak: mer@vlaanderen.be of telefoon 02 553 80 79.
 • Op de volgende websites:

- www.omgevingvlaanderen.be
- www.mervlaanderen.be
- www.antwerpen.be

 

Communicatie en infomomenten:
 • Infrabel organiseert een zitdag op 11 maart vanaf 15u tot 19u

- In het districtshuis in Ekeren (Kasteel Veltwijck, Veltwijcklaan 27).
- Experts van Infrabel en TUC RAIL (studiebureau Infrabel)
- U kan toelichting krijgen over de beslissingen van de Vlaamse Regering en het team MER tijdens deze zitdag.

 • Na het openbaar onderzoek zal de Vlaamse Regering opnieuw beslissen over de Oude Landen en wordt in principe het plan hersteld. Daarna zal Infrabel een Omgevingsvergunning aanvragen (nieuwe naam stedenbouwkundige vergunning). De voorbereiding hiervoor is reeds gestart in de vorm van een project-MER. Op moment dat de concrete plannen er zijn en duidelijk is hoe de milderende maatregelen zullen worden gerealiseerd, volgt een nieuwe procedure en zal er een uitgebreide infomarkt worden georganiseerd.