Derde spoor tussen Brugge en Dudzele

Infrabel legt een derde spoor aan tussen Brugge en Dudzele om het toenemende treinverkeer van en naar de kust op te vangen.

Tussen Brugge en Dudzele over een afstand van 7,4 km.

Start van de werken: Blankenbergsesteenweg: vanaf augustus 2016 - eind 2018

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

Voor de bouw van de nieuwe brug in de Blankenbergsesteenweg:

 • Plaatsen en wegnemen oude brug Blankenbergse Steenweg tijdens het weekend van 10 en 11 maart 2018

 • Geluidshinder tijdens het weekend

 • Geen treinverkeer mogelijk tijdens het plaatsingsweekend

 • Meerdere dagen Blankenbergse Steenweg afgesloten voor alle verkeer

Welke werken voeren wij precies uit ?

Aanleg derde spoor van 7,4 km tussen Brugge en Dudzele

Vertrekkend vanuit Brugge loopt het derde spoor eerst aan de oostelijke zijde (de stadszijde) van de bestaande sporen om ter hoogte van Molenwallen over te gaan naar de westelijke zijde. Vanaf de Blankenbergse Steenweg tot aan de vertakking Dudzele bevindt het nieuwe spoor zich opnieuw aan de oostkant. Het veranderen van zijde gebeurt door spoorverschuivingen en niet door de aanleg van wissels. Om de overlast voor de bewoners langsheen de Pieter De Conincklaan, de Fosterlaan, de Maria Van Bourgondiëlaan en de St.-Pietersstatiedreef te sparen, werd voor dit tracé gekozen.

Aanpassing bestaande bruggen en bouw nieuwe bruggen

Door de komst van het derde spoor moeten een aantal bruggen verbreed of vervangen worden door een nieuwe brug:

 • Gistelsesteenweg

 • Legeweg

 • Peter Benoitlaan

 • Oostendsesteenweg

 • Tempelhof

 • Ter hoogte van de Bevrijdingslaan wordt een bijkomende brug voor één spoor geplaatst. De bestaande brug zal geïntegreerd worden in het nieuwe ontwerp zodat de volledige brug visueel één geheel vormt.

 • Aan de Blankenbergse Steenweg wordt een volledig nieuwe boogbrug gebouwd die voor minder lawaaihinder zal zorgen.

 • Over het kanaal Brugge-Oostende wordt een bijkomend brugdek gelegd voor het derde spoor, naast de twee recent aangelegde brugdekken.

Herinrichting stopplaats Brugge-Sint-Pieters

De bestaande onderdoorgang wordt verlengd en vernieuwd. De perrons worden verlengd en opgewaardeerd.

Fietsers- en voetgangerstunnel

Ter hoogte van de Stationslaan heeft Infrabel in opdracht van de stad Brugge de ruwbouw van een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers gebouwd. Deze tunnel maakt deel uit van een fietsverbinding tussen Hendrik Consciencelaan en het stationsplein kant Sint-Michiels Brugge.

Steunmuren

Langsheen het traject worden meerdere steunmuren gebouwd. In vele gevallen gaat het om een zogenaamde ‘accordeonwand’. Deze bestaat uit L-vormige betonnen steunmuren die in dwarsrichting gezien verspringen ten opzichte van elkaar waardoor terrassen ontstaan waarop begroeiing aangebracht wordt.

Geluidsschermen

Op diverse plaatsen langsheen het betrokken spoortracé worden groene geluidsschermen gebouwd. Langs de voor de buurtbewoners zichtbare zijde zullen deze worden begroeid met klimplanten zodat de geluidsschermen het uitzicht zullen hebben van een groene haag. De keuze van inplanting, de hoogte en het type is gebeurd op basis van een omvangrijke geluidsstudie.

Wat zijn de fases van de werken?

In augustus 2016 zijn de werken voor de vervanging van de bestaande spoorbrug over de Blankenbergsesteenweg gestart. In het weekend van 10 en 11 maart 2018 zal de nieuwe brug worden geplaatst en de oude worden weggenomen.

In functie van de fasering met overige werken in de onmiddellijke omgeving, en in functie van de door de federale overheid vastgelegde prioriteiten van de investeringsprogramma’s volgen de andere deelprojecten. Het gaat hierbij o.a. over de uitbreiding van de spoorbruggen over het kanaal Brugge – Oostende (Waggelwater) en de Bevrijdingslaan, de steunmuren tussen de Boeveriepoort en de Gistelsesteenweg, en andere kunst- en beddingswerken.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.

Deze werf is een onderdeel van

Vroegere evenementen