Centralisatie seinhuizen Zelzate-Rieme

Infrabel voert vernieuwingswerken uit in de regio Zelzate om de bediening van wissels en seinen te centraliseren.

Zelzate- Rieme

Einde van de werken: eind 2017

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

De nachtwerken langs de lijn 55 (Wondelgem-Zelzate-Nederland) in de regio Zelzate-Rieme  kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen. Het gaat hier om een mobiele werf die zich verplaatst, dit betekent dat er niet elke dag op dezelfde plaats en in de hele zone wordt gewerkt.

Welke werken voeren wij precies uit?

In de huidige fase van de werken worden er vooral grond- en graafwerken uitgevoerd die het gebruik van spoorkranen vereisen. Het gaat hier om een mobiele werf die zich voortdurend verplaatst over het volledige traject. Nadien zullen er nog afbraakwerken plaatsvinden.

Welke zijn de fases van de werken?

• Graaf-en grondwerken
• Trekken van kabels en installatie van toestellen net naast en in het spoor. Hier is de aanwezigheid van een kraan noodzakelijk om het materiaal ter plaatse te brengen.
• Afbraakwerken:  verwijderen oude seinen, seinposten en spoortoestellen.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.

Deze werf is een onderdeel van