Afschaffing overweg Oude Heerweg Lokeren

Infrabel sluit de overweg in de Oude Heerweg in Lokeren, langs de spoorlijn Gent-Antwerpen (L59) definitief af. Om enerzijds het vrachtverkeer verder van het centrum te leiden en anderzijds de omwonenden een veilig alternatief te bieden, bouwt Infrabel een tunnel voor het wegverkeer ter hoogte van de Uitbreidingslaan. Infrabel schaft deze kruising bovendien af om de veiligheid en de stiptheid van het treinverkeer te garanderen.

Bouw nieuwe tunnel tussen de Uitbreidingslaan en Klipsenstraat, overweg in de Oude Heerweg verdwijnt definitief.

Start van de werken: najaar 2017
Einde van de werken: najaar 2019

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

De werken kunnen de volgende hinder met zich meebrengen:

 • Er wordt beperkt ‘s nachts gewerkt

 • Overweg Oude Heerweg wordt uitgebroken van zodra tunnel in dienst is

 • Pijlstraat blijft zo lang mogelijk in dienst

 • Tijdelijke inname parkeerplaatsen serviceflats

Welke werken voeren wij precies uit?

In samenwerking met de stad Lokeren bouwen wij een nieuwe tunnel voor weg- en vrachtverkeer, fietsers en voetgangers van 4m50 breed. Voor de fietsers en voetgangers voorzien wij in de tunnel een dubbelrichting fietspad, dat verhoogd ligt.  

Bovendien realiseren wij nog de volgende werken in de omgeving samen met de bouw van de tunnel:

 • Heraanleg kruispunt Waaslandstraat/Pijlstraat/Louis-Paul Boonstraat

 • Heraanleg Pijlstraat

 • Plaatsen fietsbrug (fietsostrade) en aansluiting fietsostrade

 • Aanleg nieuwe toegang bedrijf Van Gansenwinkel/HS-cabine

 • Voorzien toegang voor goederenkoer

 • Aanleg gescheiden riolering

 • Aanleg bufferbekken

 • Doortrekken dubbelrichtingsfietspad Uitbreidingslaan

Wat zijn de fases van de werken?

Volgens de huidige planning zouden de werken in het voorjaar van 2017 starten en 2 jaar duren. Eens de tunnel klaar is, wordt de overweg pas uitgebroken.

Fase 1: september tot oktober 2017
 • Rooien bomen, verplaatsen hek en aanleg riolering ter hoogte van Hof ter Klipsen
 • Aanpassing toegang Hof ter Klipsen
 • Toegang blijft gedurende de werken gegarandeerd
lokeren_fase1.png
Fase 2: oktober 2017 tot mei 2018
 • Plaatsen gedeelte damplanken kant Klipsenstraat
 • Plaatsen damplanken kant Uitbreidingslaan
 • Aanleg nieuw stuk Klipsenstraat
 • Aanpassing gedeelte kruispunt
 • Bouw van de brugdekken naast het spoor
 • weekend 5 en 6 mei: geen treinverkeer mogelijk
  • opbraak van de sporen
  • inschuiven van de brugdekken
  • heraanleg van de sporen
Fase 3: mei 2018 tot december 2018
 • Afwerken tunnel kant Klipsenstraat
 • Aanleg nieuw fietspad tot aan Antwerpse Steenweg
Fase 4: januari 2019 tot mei 2019
 • Afwerking toegang tunnel
 • Afwerking kruispunt
Fase 5: mei 2019 tot september 2019
 • Afwerking terrein
 • Afwerking fietspad
 • Afsluiting overweg Oude Heerweg vanaf 3 juni
 • Opbraak overweg
 • Plaatsing afsluiting
 • Plaatsing vangrail

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

Op 22 augustus organiseren we een infomarkt in samenwerking met de stad Lokeren in Hof ter Klipsen, Uitbreidingslaan 10-12 te Lokeren. Iedereen is van harte welkom.

Medegefinancierd door de Europese Unie

Infrabel kreeg in het kader van het CEF-programma (Connecting Europe Facilities) financiële steun van de EU.

ZOOM

Logo EU
Logo EU

Deze werf is een onderdeel van