Afschaffing overweg Hefveldstraat Hasselt

Infrabel is bezig met de bouw van de tunnel voor fietsers en voetgangers in de Hefveldstraat in Hasselt . Deze tunnel zal de bestaande overweg op de spoorlijn Hasselt-Landen vervangen. Dit project komt niet alleen de veiligheid van het wegverkeer en het treinverkeer, maar ook de stiptheid ten goede.

Naast de bestaande overweg in de Hefveldstraat, die wordt afgeschaft, komt een nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel.

Start van de werken: mei 2017
Einde van de werken: Voorjaar 2019

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

  • Sinds 6 november is de overweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

  • Fietsers en voetgangers kunnen de overweg gebruiken tot het eind van de werken.

Welke werken voeren wij uit?

Wij vervangen de bestaande overweg in de Hefveldstraat door een tunnel voor fietsers en voetgangers en leggen ook de wegenis opnieuw aan.

Veiligheid is bij Infrabel de eerste prioriteit. Elk jaar gebeuren er nog gemiddeld 45 ongevallen aan overwegen. Infrabel streeft ernaar om zo veel mogelijk overwegen te doen verdwijnen en te vervangen door veiligere alternatieven waar mogelijk. Dit gebeurt telkens in overleg met de lokale overheden.

Overzichtsplan Hefveldstraat tunnel

Plan tunnel Hefveldstraat

Wat zijn de fases van de werken?

In een eerste fase, vanaf mei tot aan het bouwverlof 2017, hebben wij de voorbereidende werken uitgevoerd:

In een tweede fase, vanaf het bouwverlof tot begin november, hebben wij de tunnelkoker ter plaatse gebouwd.

Tijdens het weekend 11 en 12 november is de tunnelkoker op zijn plaats geschoven.

Aansluitend worden de hellingen (eerst kant De Tesch) aangelegd en nadien de wegenis worden en de afwerkingen.

De werkzaamheden aan de fiets-en voetgangerstunnel van de Hefveldstraat starten op 15 oktober opnieuw op. Eerst zullen de nutsleidingen (gas, elektriciteit, water,...) verlegd worden. Deze werken zullen tot eind november duren volgens de huidige planning. .

Het gedeelte van de tunnel onder de sporen en 1 inrit zijn al klaar. De andere inrit van de tunnel (waar die nutsleidingen dus in de grond liggen) zal verder afgewerkt worden nadat de nutsleidingen verlegd zijn.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.

ZOOM

3D- beeld Hefveldstraat Hasselt

Deze werf is een onderdeel van