Aanleg bedding derde en vierde spoor en herinrichting stationsomgeving Oostkamp

Infrabel is recent gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van de bedding van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. Samen met NMBS zal de stationsomgeving van Oostkamp ook worden heringericht. De gemeente en Aquafin maken van de gelegenheid gebruik om een gescheiden riolering aan te leggen.

Zone Stationsomgeving

Everaertstraat, Bareelstraat, Gevaartsestraat

Start van de werken: Februari 2018
Einde van de werken: Februari 2020

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke werken voeren wij uit?

  • Om de spoorbedding voor het derde en vierde spoor aan te leggen, verplaatsen wij de Everaertstraat en de Bareelstraat en leggen wij deze straten opnieuw aan. De gemeente Oostkamp en Aquafin voorzien ook een gescheiden rioleringsstelsel in deze zone.

  • In de stationsomgeving wordt het beschermd stationsgebouw en schuilhuisje verplaatst naar de overzijde van het spoor. Bovendien worden de perrons vernieuwd en verhoogd en komt er een nieuwe reizigersonderdoorgang. Het stationsplein zal aan de kant Patersonstraat komen te liggen. NMBS voorziet parkings en comfortabele, overdekte fietsenstallingen : 50 auto’s, 40 fietsen, 4 brom/bakfietsen kant Patersonstraat,  aan de andere zijde 28 auto’s, 76 fietsen, 4 brom/bakfietsen.

  • De fietserstunnel in de Gevaartsestraat zal worden vervangen door een nieuw exemplaar.

  • De spoorbedding voor het derde en vierde spoor zal worden aangelegd langs beide zijden van het spoor.

  • Als milderende maatregel zijn er geluidsmuren voorzien in twee zones: Warandestraat en ter hoogte van de stationsomgeving.

Wat zijn de fases van de werken en welke hinder komt erbij kijken

Een overzicht van de fasering per deelproject vindt u in de tijdslijn, de hinder vindt u terug in de nieuwsberichten.

De deelprojecten zijn:

- Everaertstraat:

- Bareelstraat

- Fietstunnel Gevaartsestraat

- Stationsomgeving

- Geluidsmuren

- Spoorbedding

ZOOM

Timeline Oostkamp

Deze werf is een onderdeel van