Stationsproject Gent-Sint-Pieters

NMBS, Infrabel, de Stad Gent, De Lijn, Eurostation, AWV en de NMBS gaan eenzelfde uitdaging aan : het station Gent-Sint-Pieters omvormen tot een moderne, toegankelijke en comfortabele ontmoetingsplaats, klaar voor de reiziger van de 21ste eeuw.

Station Gent-Sint-Pieters

Start van de werken: 2011
Einde van de werken: 2027

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

De volgende elementen kunnen voor hinder zorgen tijdens onze werken :

 • nacht- en weekendwerken  
 • werfverkeer in de stationsomgeving

Welke werken voeren wij precies uit ?

Bredere, hogere en langere perrons bouwen met een glazen dak:

 • 12 sporen, perrons tot 12 meter breed , twee glazen liften per perron
 • Lage en hoge overkapping met veel lichtinval

Omvorming van de spoorinfrastructuur:

 • Maximumsnelheid verhogen tot 90km/h
 • Sneller in-en uitrijden
 • Capaciteitsverhoging
 • Verminderen van het aantal wissels

Realisatie van een open hal onder de sporen in plaats van een smalle reizigerstunnel:

 • Een ruime stationshal van 35.000m2 wordt stap voor stap gerealiseerd (300 meter lang en 120 meter breed)

Welke zijn de fases van de werken ?

Fase 1 : uitvoering sporen 12 t.e.m. 8 en waterdichting kelder

 • Wegnemen sporen en perrons
 • Uitgraven grond, beganegrond en kelder
 • Funderingen, rioleringen
 • Ruwbouw, kolommen en spoorbakken
 • Plaatsen liften, roltrappen en vaste trappen
 • Afwerken perronniveau: vloeren, portieken, daken, wachtzaaltjes, windschermen en perronmeubilair

Wij kunnen telkens maximum twee sporen buiten dienst stellen om al het treinverkeer te kunnen behouden.

Fase 2 : uitvoering sporen 7 t.e.m. 1 en waterdichting kelder

 • Wegnemen sporen en perrons
 • Uitgraven grond, beganegrond en kelder
 • Funderingen, rioleringen
 • Ruwbouw, kolommen en spoorbakken
 • Plaatsen liften, roltrappen en vaste trappen
 • Afwerken perronniveau: vloeren, portieken, daken, wachtzaaltjes, windschermen en perronmeubilair

Meer info op de website van het Project Gent-Sint-Pieters en op de Facebook pagina.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.