Spoorbypass Mechelen

Deze nieuwe dubbelsporige lijn zorgt voor capaciteitsuitbreiding van het station Mechelen (10 -> 12 sporen). De treinen zullen in de toekomst ook sneller door dit station kunnen rijden (100km/u -> 160km/u).

Het projectgebied strekt zich uit over drie werfzones: van de Abeelstraat tot juist voorbij de Leuvense vaart (1,55 km), de stationszone met de perrons (0,55 km) en van het uiteinde van de perrons tot de N15 (1,05 km).

 

Start van de werken: voorjaar 2013
Einde van de werken: eind 2019

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

Een ‘Minder Hinder’ programma werd uitgewerkt om concrete maatregelen te zoeken voor bv. stofhinder, modder...

Heeft u opmerkingen? Dan kan u terecht bij het infopunt via e-mail of op het nummer 0492/29 55 17 (tijdens kantooruren).

Welke werken voeren wij precies uit ?

  • Aanleg nieuwe spoorlijn (bypass)
  • Vernieuwen en optimaliseren van de volledige spoorinfrastructuur (sporen, seininrichting, bovenleiding)
  • Aanleg 2 nieuwe perrons.

Het projectgebied van de spoorbypass (3,15 km) strekt zich uit over drie zones, waar tegelijkertijd gewerkt wordt:

  • zone ten zuiden van het station (van de Abeelstraat tot juist voorbij de Leuvense vaart) (1,55 km)
  • stationszone met de perrons (0,55 km)
  • zone ten noorden van het station (van het uiteinde van de perrons tot de N15) (1,05 km)

Wat zijn de fases van de werken?

Timing van de werken:

  • Uitrustingswerken zijn gestart in januari 2018.
  • Einde werken is voorzien horizon 2019

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.