Nieuwe spoorbundel in Zwankendamme

Infrabel is volop bezig met de aanleg van een nieuwe aankomst- en vertrekbundel in Zwankendamme. Dankzij deze investering, die deels wordt gesubsidieerd door de Europese Unie, zal het treinverkeer veiliger, vlotter en stipter rijden van en naar de haven van Zeebrugge.

Ter hoogte van Wulfsberge (Zwankendamme) Planning

Start van de werken: 29.08.2015
Einde van de werken: eind 2018

Verwante berichten

Meer info over de werken

Welke hinder kunt u ondervinden?

  • Aanvoer grond via N31,  en via de nieuwe brug Wulfsberge

  • Aanleg van de nieuwe sporen en geluidsberm gebeuren overdag 

  • Afwerking van de buffergrachten en –bekkens langsheen het fietspad tussen Zwankendamme en Lissewege

Welke werken voeren wij precies uit ?

In de nieuwe spoorbundel in Zwankendamme zullen de goederentreinen aankomen uit het binnenland, de haven, of ernaar vertrekken.

Dankzij de locatie van de nieuwe bundel, achter de bestaande spoorbundel van Zeebrugge, zijn er gemiddeld slechts 2 rangeerbewegingen nodig. Dit vermindert de overlast voor de omgeving én verhoogt de veiligheid voor de werknemers.

Bovendien leggen wij ook een kleinere sporenbundel voor het opstellen van locomotieven, een dienstweg, bufferbekkens en -grachten, een geluidsberm en een definitieve noordelijke spooraansluiting voor het bedrijf 2XL aan.  

Wat zijn de fases van de werken?

Het reizigersspoor van Brugge naar Zeebrugge (lijn 51A) is naast de vormingsbundel verplaatst, aan de zijde van de Baron De Maerelaan zodat de reizigers- en goederentreinen elkaar niet meer hinderen en dus stipter rijden in de toekomst.

Om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken, hebben wij in de loop van 2015 en 2016 geluidsschermen en raildempers in Lissewege en Zwankendamme geïnstalleerd en is een groene berm aangelegd ter hoogte van de nieuwe spoorbundel. De verdere inrichting en aanleg van deze groene berm gebeurt in een volgende fase.

Sporenbundel Zwankendamme voor betere ontsluiting haven van Zeebrugge

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

U kunt ook via e-mail op de hoogte blijven van de jongste evolutie op de werf via dit inschrijvingsformulier.

Neem ook een kijkje op Zeebruggeopen.be voor meer informatie over de projecten in de haven van Zeebrugge

Medegefinancierd door de Europese Unie

Infrabel kreeg in het kader van het CEF-programma (Connecting Europese Facilities) financiële steun van de EU voor een deel van het project in Zwankendamme.

Deze werf is een onderdeel van