Klachtenformulier geluid en trillingen langs de spoorweg

Met dit formulier kunt u een klacht formuleren over hinder die u ondervindt door trillingen of geluid langs de spoorwegen. Let wel, dit formulier heeft enkel betrekking op hinder die niet wordt veroorzaakt door werken van Infrabel. Indien u hinder wenst te melden tengevolge van onze werken, dan kunt u dit contactformulier invullen.

Op basis van onderstaande informatie zal er een dossier worden opgestart. Het is dus de bedoeling dat Infrabel hiermee genoeg informatie heeft om uw melding zo goed mogelijk te onderzoeken. Daarom is het belangrijk dit formulier zo zorgvuldig en volledig mogelijk in te vullen.  Indien nodig kunt u bijlagen toevoegen met relevante informatie over tijdstippen, plaatsbepalingen of afbeeldingen die nuttig kunnen zijn bij het behandelen van uw dossier.

 

Uw persoonlijke gegevens
Formaat: 012345678
Adres
Duur en frequentie van de hinder

Gelieve een lijst van de frequentie en duur van de geluids- en trillingsincidenten toe te voegen via de knop onderaan dit formulier.

in weken/maanden/jaren
Beschrijving van de klacht
Aard van het geluid en/of de trillingen
Het betrokken gebouw
in meter of kilometer
in jaren
in maanden of jaren
Bijkomende informatie
Bijvoorbeeld: lengte en frequentie van treinen, eventuele werken aan de sporen...
Zijn er nog andere gegevens waarmee we rekening moeten houden?
Bijlagen
Gelieve ieder nuttig document (foto's, plannen, ...) in bijlage toe te voegen voor een goede opvolging van uw dossier.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx xls xlsx.