Aanvraag snoeiwerken

Veiligheid is de grootste prioriteit van Infrabel. Daarom worden situaties die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van de buurtbewoners of het treinverkeer met voorrang onderzocht. Infrabel beheert 3.602 km spoorlijnen. Om uw verzoek tot onderhoud zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken, willen we u vragen dit formulier in te vullen.

Opgelet: om uw vraag te kunnen onderzoeken is het absoluut noodzakelijk ons enkele duidelijke foto’s van de situatie te bezorgen. Bovendien dient u de precieze locatie te verduidelijken aan de hand van een plannetje in bijlage of een link naar google maps.

Uw persoonlijke gegevens
Formaat: 012345678
Adres
Te onderhouden perceel
Gelieve de locatie te verduidelijken, ofwel aan de hand van een precies adres, ofwel via een link naar Google Maps, ofwel via een plan in bijlage.
Voorbeeld: gevaar, verlies aan zonlicht,...
Bijlagen
Gelieve ieder nuttig document (foto's, plannen, ...) in bijlage toe te voegen voor een goede opvolging van uw dossier.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx.