GEN-werf te Watermaal-Bosvoorde: lijn krijgt vier sporen

In Watermaal-Bosvoorde worden twee extra sporen aangelegd. Deze zullen door de toekomstige GEN treinen gebruikt worden. Infrabel heeft dus haar spoorwegbedding verbreed en haar infrastructuur aangepast.

Deze werf strekt zich uit over een afstand van 4,3 km, tussen de Bundersdreef en de Ooienstraat.

Start van de werken: Tweede fase: 2018
Einde van de werken:  2025

Verwante berichten

Meer info over de werken

Wat zullen deze GEN-werken in Watermaal-Bosvoorde voor u betekenen ?

Dankzij de GEN-werken in Watermaal-Bosvoorde is het gemakkelijker Brussel in en uit te rijden. Op termijn zal er voor de reizigers een ruimer aanbod zijn van treindiensten in een straal van 30 kilometer rond Brussel (gemiddeld 4 treinen per uur tijdens de piekuren).

De lijn 161 doorkruist het Zoniënwoud en komt dan in het hart van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. Infrabel heeft in Watermaal-Bosvoorde het GEN-project uitgewerkt zo dat twee verschillende omgevingen mooi in elkaar overvloeien, met aanpassingen die de kans bieden:

  • aan fauna en aan de voetgangers om de spoorweg veilig over te steken
  • aan de buurtbewoners om te genieten van een nieuw park en groenvoorzieningen op de overdekte sleuf tussen de Archievenstraat en de Van Becelaerelaan

Wat zijn de volgende stappen ?

Vooraleer de werken van burgerlijke bouwkunde verder te zetten moet Infrabel de sporen van de spoorweg verplaatsen. Er moeten inderdaad bepaalde constructies worden aangelegd op de plaats waar nu de sporen liggen.

Wanneer de sporen verplaatst zijn kan het laatste deel van de werf van burgerlijke bouwkunde worden gelanceerd en de volgende werken beëindigd:

  • de tweede helft van de overdekte sleuf tussen de Vliegend Hert- en Sprinkhanenlaan
  • de nieuwe perrons van de halte van Bosvoorde en de definitieve toegangen naar die perrons 
  • de brug van de Elandstraat
  • de onderdoorgang, de geluidwerende muur en de landschapshelling van het station Watermaal
  • de installatie van geluidwerende muren
  • de onderdoorgang in het verlengde van de weg van het Zoniënwoud

Omwille van de besparingen en de aanpassingen aan het meerjareninvesteringsplan, is de planning voor de toekomstige GEN-werven nog niet bekend.

Wat is er al gebeurd ?

In de eerste fase van de GEN-werf te Watermaal-Bosvoorde werden de werken van burgerlijke bouwkunde uitgevoerd in een bosrijke en stedelijke zone. In het hart van de gemeente heeft Infrabel een geluidwerende constructie aangelegd aan elke kant van de sporen.

Infrabel heeft ook de kunstwerken aangepast en het spoorwegdomein ingericht in het Zoniënwoud. Deze werken waren nodig om de spoorbedding te verbreden en hebben geleid tot een situatie waarbij de fauna en flora in de omgeving werden gerespecteerd. 

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

Deze werf is een onderdeel van