GEN-werf te Ukkel

De verbredingswerken van de spoorbedding in het kader van de GEN-werf te Ukkel zijn beëindigd. Op deze nieuwe ruimte langs de lijn 124 (Brussel-Nijvel) kunnen twee nieuwe sporen worden aangelegd die op termijn door de GEN-treinen zullen worden gebruikt. De nieuwe halte van Moensberg draagt ook bij tot de verbetering van het pendelverkeer.

Tussen het station van Ukkel Kalevoet en het station van Linkebeek.

Start van de werken: oktober 2009
Einde van de werken: De werken van burgerlijke bouwkunde zijn klaar

Meer info over de werken

Wat zullen deze GEN-werken in Ukkel voor u betekenen?

Deze werken worden uitgevoerd om het binnen en buiten rijden van Brussel te verbeteren en om de toename van het autoverkeer dat momenteel onze hoofdstad verstikt, af te remmen. Op termijn zal er voor de reizigers, in een straal van 30 kilometer rond Brussel, een ruimer treinaanbod zijn van treindiensten (gemiddeld 4 treinen per uur tijdens de piekuren).

Wat zijn de volgende stappen?

De doelstelling van deze werken bestaat erin de lijn van twee naar vier sporen te brengen. Hiervoor moeten we de spoorbedding verbreden. Om dit te kunnen doen, zullen we verschillende aanpassingswerken uitvoeren, die belangrijk zijn voor de goede werking van het toekomstig spoorwegverkeer :

 • Verbreden en/of moderniseren van bruggen en tunnels die de spoorweg kruisen,
 • Geluiddempende schermen plaatsen,
 • De omgeving van de stations/stopplaatsen inrichten en parkeerterreinen aanleggen.

Het geheel van deze werken wordt in het algemeen gegroepeerd onder de benaming burgerlijke bouwkunde. Deze fase is afgerond in Ukkel.

Andere werken moeten nog worden uitgevoerd : de spoorweguitrusting en de verplaatsing van de halte van Moensberg.

Gezien de besparingsmaatregelen en de wijzigingen in het investeringsplan is de planning van deze werken nog niet beschikbaar.

Wat houdt de verplaatsing van de halte van Moensberg in ?

De halte van Moensberg op de lijn Halle-Vilvoorde (lijn 26) moet worden verplaatst naar de kruising van de lijnen Brussel-Nijvel (lijn 124) en Halle-Vilvoorde (lijn 26). Door deze wijziging kunnen de stopplaatsen van twee lijnen worden samengevoegd. Trappen en liften maken ook deel uit van het project en bovendien wordt er een parkeerterrein van 83 plaatsen aangelegd.

In dit kader moeten er nieuwe perrons worden aangelegd op de lijn 124. De helft van dit werk werd reeds uitgevoerd. De tweede fase van deze werken bestaat erin :

 • de sporen te verplaatsen,
 • de spoorwegbrug te verbreden en te moderniseren,
 • en het tweede deel van de perrons te installeren.

Waaruit bestaat de spoorweguitrusting ?

De werven van de spoorweguitrusting hebben betrekking op:

 • het plaatsen van de ballast,
 • de dwarsliggers,
 • de eigenlijke spoorstaven,
 • de metalen structuren die de bovenleidingen ondersteunen,
 • de wissels,
 • de seininrichting,
 • en de beplanting.

Wat is er al gebeurd?

Veranderingen:

 • Te Ukkel werd de spoorbedding verbreed aan de oostkant van de reeds bestaande sporen.
 • De verschillende bruggen werdenaangepast aan de grootte van de nieuwe verbrede spoorbedding. Dit deden we door de bruggen te vervangen of te moderniseren.
 • Er werden geluidwerende muren  geïnstalleerd aan weerszijden van de verbrede spoorbedding en op bepaalde bruggen.
 • Een eerste deel van de perrons werd reeds aangelegd in het kader van de verplaatsing van de halte van Moensberg naar de kruising van de lijnen 26 en 124.

Nog vragen?

Een dergelijke werf verstoort onvermijdelijk het dagelijkse leven van de buurtbewoners. Infrabel neemt heel wat maatregelen om het ongemak dat de werf kan veroorzaken tot een minimum te beperken.

De cel Info Buurtbewoners behandelt, in samenspraak met de medewerkers op het terrein, vragen en klachten van buurtbewoners. Wanneer dat nodig is, organiseert de cel ook informatiesessies en verdeelt ze infoberichten om de buurtbewoners te informeren over de hinder die nacht- of weekendwerken kunnen veroorzaken. Heeft u nog vragen? Neem dan via dit formulier met ons contact op.

Deze werf is een onderdeel van