Infovergadering Lede (Oordegem) en Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele)

Event type: Infosessie

Sessions

Date & time: 13/09/2016 19:30Closed

Beschrijving

Zoals u waarschijnlijk weet, is Infrabel volop bezig met werken om de wateroverlast naar de spoorlijn 50A Brussel – Gent te verminderen. In de lente van 2016 zijn wij gestart met de bouw van twee bufferbekkens en het vernieuwen
van de spoorgrachten in Lede en Sint-Lievens-Houtem. Nu staan wij klaar om de tweede fase van de werken op te starten.

Om het hemelwater maximaal af te leiden naar de bufferbekkens, worden er in beide gemeenten afvoerleidingen bovenaan de spoorwegtaluds gelegd. Hierbij worden de Nekkerstraat en het gedeelte van de Ouden Heirweg aan de zuidzijde van het spoor heraangelegd. Bovendien krijgt de Ouden Heirweg langs de zuidzijde van het spoor een gescheiden rioleringsstelsel. Dit najaar zal Infrabel voor deze werken een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag indienen .
 

Plaats: 

Ontmoetingscentrum Oordegem
Oordegemdorp
9340 Lede
België