Infomarkt - Vlotte en veilige mobiliteit in Schoonaarde en Oudegem (Dendermonde)

Event type: Infomarkt

Sessions

Date & time: 22/11/2016 16:00 tot 21:00

Beschrijving

Er wordt de komende jaren in uw stad in de verkeersinfrastructuur geïnvesteerd. De ontsluiting van VPK zal verbeterd worden, de Provincie Oost-Vlaanderen realiseert er i.s.m. de stad, Infrabel (de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet), de Vlaamse overheid en Europa nieuwe fietsinfrastructuur langs de spoorlijn Gent-Mechelen, en Infrabel verbetert de veiligheid langs het spoor. Deze fietsinfrastructuur wordt afgestemd op de vervanging van overwegen op de spoorlijn L53 (Gent-Dendermonde) door volwaardige mobiliteitsalternatieven.

Het geheel maakt deel uit van een pakket van maatregelen die de lokale mobiliteit een stuk hertekenen en de leefbaarheid en veiligheid sterk verhogen. De planning ervan start nu, de realisatie op het terrein vanaf volgend jaar. De realisatie leidt tot een vlotte en veilige mobiliteit in Oudegem-Schoonaarde (Dendermonde).

Wij willen u graag informeren over dit project.  De deskundigen van de stad, de Provincie en Infrabel zullen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Er is geen vastgelegd programma, dus u bent vrij om de informatie te raadplegen die u interesseert.

 

Plaats: 

Parochiaal Centrum Oudegem
Hofstraat 11
9200 Oudegem
België