Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijeenroeping van de gewone algemene vergadering – 17 mei 2023 – 9 uur - digitaal

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Infrabel NV van publiek recht, zal georganiseerd worden op woensdag 17 mei 2023 om 09.00 uur;

De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig artikel 49 van de statuten, op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van videoconferentie.

Het bureau (voorzitter, secretaris, stemopnemer) zal fysiek aanwezig zijn in het gebouw Ringstation, Tweestationsstraat 82, 1070 Anderlecht.

De dagorde van de algemene vergadering is als volgt:

  1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
  2. Verslag van het College van commissarissen.
  3. Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking.
  4. Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en verslag van het College van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening.
  5. Kwijting aan de bestuurders.
  6. Kwijting aan de commissarissen
  7.  Aanduiding van commissaris-revisoren voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen 2023-2024-2025

Overeenkomstig artikel 46 van de statuten mag elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen, dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht.

Om deel te kunnen nemen aan de algemene vergadering, dient u dus uiterlijk op 9 mei 2023 aan de Vennootschap te laten weten of u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering of u op die vergadering vertegenwoordigd wenst te worden.

Indien u zich op die vergadering wenst te laten vertegenwoordigen, verzoeken we u deze volmacht te willen ondertekenen.

Als u elektronisch wilt deelnemen, gelieve dan uw e-mailadres op te geven waarop u de link naar de vergadering wilt ontvangen.

U kunt u registreren voor deelname (persoonlijk of via volmacht) aan de algemene vergadering via deze link  

Indien dit niet zou lukken, kunt u dit zoals vroeger per mail naar companysecretary@infrabel.be  of schriftelijk naar het volgende adres: Infrabel – CompanySecretary (10-31  I-CS (12de verdieping)) – Marcel Broodthaersplein 2 – 1060 Brussel.

Na tijdige bevestiging van uw deelname, ontvangt u of uw gevolmachtigde de link om deel te nemen aan de algemene vergadering.

Indien u niet wenst deel te nemen, beschikt u natuurlijk ook nog steeds over de mogelijkheid om schriftelijk uw stem uit te brengen via het daartoe bestemde formulier