Onze persdienst

De woordvoerders van onze persdienst staan 24u op 24, 7 dagen op 7 klaar om op uw vragen te antwoorden.

Wanneer kan u ons contacteren?

 • Bij storingen en verkeersonderbrekingen eender waar op het spoornet.
 • Bij een ongeval: ontsporing, botsing, persoonsongeval of obstakel in volle baan of op een overweg.
 • Bij een incident: seinstoring, spoorstaafbreuk of bovenleidingsbreuk, stroomonderbreking of ontijdige sluiting van een overweg.
 • In het kader van spoorwerven: infrastructuurwerken, tijdelijke sluiting van een lijn of afschaffing / aanpassing van overwegen.
 • Voor alle vragen over het beheer van het treinverkeer en de spoorveiligheid.
 • Bij vragen over inbreuken of baldadigheden op het spoordomein zoals kabeldiefstallen of kwaadwillige daden.
 • Voor elk onderwerp over het bedrijf zelf, zijn financiën, personeel, enz.
 • Heel eenvoudig bij twijfel over de juiste bevoegdheidsverdeling binnen de spoorwereld.

Wat zijn de bevoegdheden van Infrabel?

Infrabel werd opgericht in 2005 bij de splitsing van de vroegere, eengemaakte NMBS en is belast met het beheer van het spoornet en het treinverkeer in België.

Infrabel concentreert zich op:

 • Het beheer van het treinverkeer betreft zowel het reizigers- als het goederenverkeer.
 • De verbetering van de spoorcapaciteit door het ontwerp en de bouw van nieuwe spoorinfrastructuren.
 • Het onderhoud en de modernisering van de spoorinfrastructuur.
 • De tarifering, de aanrekening en inning van de gebruiksvergoedingen voor deze infrastructuur door de spoorwegondernemingen die gebruik maken van het Belgische spoornet.

De spoorwegondernemingen zijn overigens als enige bevoegd om te antwoorden op vragen over hun personeel, bijvoorbeeld bij agressie tegen het personeel of bij sociale acties.