Stiptheid in 2015

Infrabel streeft ernaar om de stiptheid van het treinverkeer jaar na jaar te verhogen. Het Belgische spoornet krijgt echter bijzonder druk treinverkeer te verwerken, een grote uitdaging dus! Na minder goede resultaten de voorbije jaren sloegen NMBS en Infrabel de handen in elkaar en werkten we een multidisciplinair actieplan uit. Dat die inspanningen stilaan hun vruchten afwerpen, blijkt duidelijk uit de resultaten van 2015...

Globale stiptheid gaat erop vooruit in 2015

In 2015 steeg de globale stiptheid van het treinverkeer met 2,7%. Ook het aantal vertragingen toegewezen aan Infrabel daalde sterk ten opzichte van 2014: van 25,3% in 2014 naar 20,9% in 2015. De lancering van het nieuwe vervoersplan zorgde voor meer robuustheid in de dienstregeling waardoor kleine incidenten makkelijker kunnen worden opgevangen en dus niet meteen een impact hebben op de stiptheid. Daarnaast levert Infrabel grote inspanningen voor de bedrijfsintrinsieke performantie. Zo wordt de monitoring van de infrastructuurcomponenten stelselmatig geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Zo kan het onderhoud van de infrastructuur efficiënter verlopen. 

Ook de intense samenwerking tussen NMBS en Infrabel op nationaal (Railway Operations Center) en regionaal vlak (seinposten) leidt tot een snellere afhandeling van het treinverkeer in real time. 

Meer gedetailleerde stiptheidsresultaten van 2015

Spectaculaire daling van kabeldiefstallen

Tussen 2009 en 2012 was er een ware explosie van het aantal kabeldiefstallen op het Belgische spoornet. Infrabel en NMBS lanceerden daarom een nationaal antikabeldiefstalplan om de impact van deze vorm van criminaliteit op het treinverkeer te beperken. Dat de verschillende maatregelen hun vruchten afwerpen, is overduidelijk. In 2014 daalde het aantal kabeldiefstallen spectaculair met 73%. Ook in 2015 was er opnieuw een spectaculaire daling. 

Nationaal actieplan tegen kabeldiefstal

Spoorlopen blijft een maatschappelijke problematiek met grote weerslag op de stiptheid

In 2015 versterkte Infrabel de maatregelen tegen spoorlopen. Het gaat om een maatschappelijk probleem. Mensen begeven zich zomaar op het spoorwegdomein om een kortere weg te nemen, om een wandeling te maken, om te spelen, enz. Het betreden van de spoorbedding is echter niet alleen strikt verboden. Het is ook levensgevaarlijk! Spoorlopers beseffen niet dat een trein een zeer lange remafstand heeft en niet kan afwijken van zijn route. 

Naast de veiligheidsproblematiek, is spoorlopen ook een echte plaag voor de stiptheid van de treinen. Zodra er een melding binnenloopt van spoorlopen, moet het treinverkeer volledig stilgelegd worden of rijden treinen stapsvoets. In 2015 ging het om 112.327 minuten vertraging. Dat is een stijging in vergelijking met 2014.

We zetten daarom in op 2 niveaus van maatregelen: de harde infrastructuurmaatregelen (zoals struikelmatten of afsluitingen op plaatsen waar veel spoorlopers gesignaleerd worden) en de zachte sensibiliseringsmaatregelen in de vorm van nationale bewustmakingscampagnes

Ontdek al onze maatregelen tegen spoorlopen in detail