Capaciteit in 2015

Het Belgische spoornet is een van de drukst bereden netten in Europa. De capaciteit op ons net leunt vandaag dan ook op verschillende spoorknooppunten tegen zijn limiet aan. Om het spoor verder te ontwikkelen tot duurzaam vervoersmiddel en om te blijven beantwoorden aan de behoeften van onze klanten en de eindgebruiker, investeren we in verschillende grote capaciteitsuitbreidingsprojecten. In 2015 voltooide Infrabel een zeer belangrijke nieuwe spoorlijn in het hartje van Brussel...

Schuman-Josafat spoortunnel klaar voor gebruik

De Schuman-Josafattunnel is een nieuwe spoorverbinding tussen het station Brussel-Schuman en de spoorlijn Halle-Vilvoorde, lijn 26. De nieuwe dubbelsporige tunnel van 1250 meter werd op 3,5 jaar tijd gegraven. De Europese wijk rond Brussel-Schuman zal zo rechtstreeks worden verbonden met het noorden van Brussel, Brussels Airport en tal van belangrijke steden.

Het project Schuman-Josafat -inclusief de driehoek van Etterbeek- maakt deel uit van een Europees subsidiedossier, waarbij de Europese Unie voor bijna 34 miljoen € bijdraagt tot de financiering van de werken. De Schuman-Josafattunnel is in dienst sinds april 2016. De ingebruikname was oorspronkelijk voorzien voor december 2015, maar werd uitgesteld omdat de veiligheidsoefening die noodzakelijk was voor de homologatie moest worden uitgesteld omwille van de verhoging van de terreurdreiging in ons land. 

Alles over Schuman-Josafattunnel