Kabeldiefstallen – Balans 2017 - 21/03/2018

Vandaag vond een poging tot kabeldiefstal plaats in Edingen die voor ernstige storingen zorgde tussen Doornik en Brussel. Dit spijtige voorval is de uitgelezen gelegenheid om de balans 2017 op te maken van de vastgestelde feiten. Vorig jaar werden 104 kabeldiefstallen vastgesteld op het Belgische spoornet tegen 126 in 2016, goed voor een daling van 17%.

câbles

Dalende trend

In 2017 waren er beduidend minder diefstallen dan in 2012, een spijtig ‘topjaar’ waarin 1.362 feiten werden vastgesteld. Kortom, een triest record. Vorig jaar werden er op het Belgische spoorwegnet 104 koperdiefstallen gepleegd. Tussen 2012 en 2017 noteren we een daling van het aantal feiten met meer dan 92 %. In vergelijking met 2016 bedraagt de daling iets meer dan 17 %.

 

Deze dalende tendens is het resultaat van gerichte acties van Infrabel, NMBS, politie en overheden. Alle maatregelen passen in het nationaal actieplan tegen kabeldiefstallen. Dat plan ging van start in 2013 en omvat acties zoals:

  • waar mogelijk koper vervangen door aluminium
  • kabels in de vloer leggen en verankeren
  • sensibilisering van schroothandelaars voor deze problematiek

Ter herinnering: sinds juli 2013 is het verboden koper te verkopen tegen betaling in cash. Bovendien worden dieven strenger gestraft.

We blijven waakzaam!

Hoewel het aantal koperdiefstallen jaar na jaar afneemt, moeten we waakzaam blijven. Er worden immers nog altijd te veel diefstallen gepleegd. 62,50 % van het aantal koperdiefstallen op het spoorwegdomein vindt plaats in Wallonië; in het bijzonder in de gerechtelijke arrondissementen Luik en Henegouwen. Dit valt gedeeltelijk te verklaren door de geografische ligging (vlakbij de Duitse en Franse grens) of de lokale sociaaleconomische situatie.

Vlaanderen volgt met 32,69 %. Oost-Vlaanderen en Antwerpen scoren het slechtst. In Brussel vindt 4,81 % van het aantal diefstallen plaats.

Gevolgen voor het treinverkeer

Een groot deel van de kabeldiefstallen veroorzaakt vertragingen voor het treinverkeer, vooral wanneer dieven tijdens hun rooftocht installaties beschadigen door kabels door te snijden. In 2017 tekenden we voor het treinverkeer 5.191 minuten gecumuleerde vertraging op (goed voor 14 minuten per dag) als gevolg van kabeldiefstallen.

Kabeldiefstallen – Balans 2017